Ny Makerlåda till utlån

Nu har vi en ny Makerlåda till utlån. Du får låna lådan i 4 veckor för att testa tillsammans med dina  barn / elever. Det finns nu sammanlagt 12 olika Makerlådor att låna. Mer information och åtkomst till låneformuläret får du här. Hämtning och lämning av Makerlådor sker på Omsorgens hus, tredje våningen. Efter att du lånat en Makerlåda ser vi gärna att du delar med dig på Kungsbackadelar av dina och barnens / elevernas upplevelser, samt hur du använde dig av Makerlådan i just din undervisning.

Sphero Mini

Robotboll från Sphero som kombinerar spänning med kodning. Kör Mini med Sphero Mini app. I appens läge Face Drive styr du bollen med hjälp av dina egna ansiktsuttryck. Ett glatt leende får bollen att rulla framåt medan en ledsen min får den att rulla bakåt. 
Använd Sphero Mini som en spelkontroll eller programmera den med block eller  textprogrammering med hjälp av  Sphero Edu app.

Sphero edu                                      

Programmera din Sphero. Nybörjare kan rita för att ge roboten kommandon. På medelnivå kan man blockprogrammera med Scratch för att senare övergå till JavaScript.

Sphero play                                     

Olika sätt att fjärrmanövrera din Sphero samt spela spel.