Rss

Archives for : Programmering

Robot Bee besöker Liljans förskola

Vårt prioriterade mål är att barnen ska lära sig mer om teknik.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar- Lpfö 98 Rev. 2016

Vi har frågat oss själva (pedagoger). Vad är teknik för dig? Vad är teknik för barn? Vi har haft givande och lärorika samtal med varandra.

I arbetslaget tog vi först reda på vad programmering/kodning är. Vi kom fram till att det handlar om att instruera en maskin eller en dator att utföra ett visst arbete. Exempelvis att använda Robot Bee. Hur får jag roboten att gå dit jag vill att den ska gå?

Programmering är ETT sätt att lära barnen att tänka kreativt och ha ett logiskt tänkande.

Barnen tränar matematik på ett annorlunda sätt, tänka utanför boxen och att utveckla olika strategier.

Språk och kommunikation är i fokus och barnen får en möjlighet att förklara/ diskutera, planera, samarbeta, räkna steg, pröva olika programmeringar och olika vägar för att komma till skatten.

Vi lär oss olika begrepp så som framåt, bakåt, höger, vänster, över, under. Barnen samarbetar och hjälper varandra, kommunicerar, samtalar och diskuterar med varandra.

Vi pedagoger bestämde oss för att introducera enkel programmering på ett lekfullt sätt, att använda Robot Bee. Barnen fick pröva att programmera BeeBot. Vi gick igenom olika begrepp så som höger, vänster, framåt, bakåt, över och under. Barnen prövade olika lösningar/ vägar för att komma till skatten. Barnen samarbetade och var lyhörda till varandras olika lösningar.

   

Barnen samarbetar och programmerar Robot Bee att gå till skatten.  Robot Bee navigerar sig framåt.

Programmering är ett nytt ämne för oss pedagoger och barn. Genom att våga, pröva och tillsammans med barnen utforska uppstod det lärorika och givande samtal och diskussioner.

Med de äldre barnen utvecklades Robot Bee till att barnen själva fick vara Robot Bee på gården. Ett barn fick vara Robot Bee och fick exempelvis starta vid gungorna. Det andra barnet fick i uppgift att programmera Robot Bee (kompisen) att gå till stugan där skatten låg. De äldre barnen skapade även en egen karta.

Vi har haft roligt med Robot Bee och lärt oss massor. Vi ser fram emot nästa gång vi får låna Robot Bee igen! 😊

Sylvia Pettersson

Lärare Förskola

 

 
 

Blue-Bot besöker Sandlyckans förskola

Vi på avdelningen Nyckelpigan har provat på att använda Blue-Bot, vi ville visa barnen hur man kan använda Blue-boten för att programmera roboten att utföra vissa saker. Tyvärr fick vi inte med de olika tillbehören vilket var synd, eftersom vi ville se hur barnen löste de olika uppgifterna med programmering genom parkoppling med Ipad.

Barnen visade ett stort intresse för roboten och ville gärna prova olika saker hur långt den kunde gå med mera.

Ett av barnen ville att den skulle gå till soffan, han funderade en stund hur många gånger han behöver trycka på Blue-boten för att den ska komma dit . Efter en stund kommer han på att han kan mäta med hjälp av fingermått han mäter med sina fingrar hur stor den är sedan mäter han på golvet och kommer fram till 18. Trycker 18 gånger och Blue-boten kommer ända fram till soffan!

Vi gjorde ett ark med geometriska former barnen fick samarbeta och komma överens om hur de skulle programmera Blue-boten för att den skulle nå sitt mål. Barnen byggde olika banor av kvadrater, vi tycker att det var ett bra sätt att få in både matematik samarbete och tekniska lösningar. Barnen lärde sig snabbt hur de skulle programmera och hjälpte varandra.

De äldsta barnen som är 5-6 år på avdelningen bredvid testade också på att programmera och det var ett uppskattat inslag i verksamheten.

Kopplingar till Lpfö 98

  • Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • Stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och rum
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna reflektera och ge utryck för egna uppfattningar och försöker att förstå andras perspektiv.

Madeleine Karjalainen

Pedagog på Sandlyckans förskola

Bee-Bot på besök på Basunens förskola

Vi lånade en markerlåda med en Bee-Bot för att vi ville jobba med samarbete, matematik, programmering och teknik med barnen. Att använda en Bee-Bot var ett nytt inslag i förskolans vardag.

Barnen var väldigt intresserade och förstod snabbt hur de skulle programmera Bee-Boten så den skulle gå dit de ville. I början använde vi kartan och barnen samarbetade med varandra för att få Bee-Boten att komma dit de ville. De prövade olika vägar och olika programmeringar, de räknade och hjälpte varandra med olika lösningar.
Sista dagen så ville de att Bee-Boten skulle gå på Pokémon jakt. Vi klippte ut bilder på Pokémon och de byggde en bana av kapplastavar. Sedan var det dags för Bee-Boten att börja jaga. Det var inte helt enkelt att räkna ut hur många steg den skulle gå för att komma rätt. De upptäckte också att banan var tvungen att vara i raka linjer för att det skulle fungera för Bee-Boten. Återigen samarbetade barnen jättebra och de hade väldigt roligt.

Detta var ett enkelt sätt att prata om att samarbeta för att nå lösningar, att matematik är inblandat för att komma rätt med Bee-Boten och att man kan bygga olika robotar som man programmerar för att göra saker kom också upp. Bee-Boten var duktig på att jaga Pokémon tyckte barnen.

“Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”(Lpfö 98, rev.2016)/

Förskollärare Annica Palmer 

annica.palmer@kungsbacka.se

Ett första möte med programmering


Under april månad lånade vi en Bee-Bot till vårt fritidshem Vågen på Åsaskolan. Vi var nyfikna på programmering och framförallt för att se om vi kunde väcka barnens intresse för detsamma. Eller om intresset kanske faktiskt redan fanns där?

Förväntningarna låg i luften när vi tillsammans packade upp och stiftade bekantskap med det söta, lilla robot-biet och vi valde snart att dela in barnen i mindre grupper för att de skulle få chansen att arbeta med Bee-Boten i lugn och ro.

Eftersom vi pedagoger inte hade så stora förkunskaper om vare sig programmering eller Bee-Botar, så hade vi förberett oss genom att surfa in på Linda Mannilas blogg, som bland annat handlar om digitalisering i skolans värld. Linda Mannila har arbetat som utbildare, forskare och företagare inom utbildningssektorn med fokus på digitalisering och skolutveckling sedan 2010.

På bloggen hittade vi flera roliga och lärorika sätt att arbeta med Bee-Boten på! Vi valde, bland annat, att lägga ut siffror på den medföljande skattkartan, slå med tärningar och programmera Bee-Boten att gå till rätt svarsruta. Barnen förstod snabbt hur de skulle göra och tyckte att det var jättekul när biet blinkande och låtande gav sig iväg. Medan vi lekte med Bee-Boten passade vi på att prata om ord som koda, programmera och digitalisera. Barnen fick själva reflektera och ge exempel på områden där detta kan vara aktuellt.

Så här i efterhand har vi reflekterat kring att våra barn i förskoleklass kanske är lite för gamla för att ha roligt en längre tid med en Bee-Bot. Även om det går att variera lektionerna i det oändliga så är ändå grundprogrammeringen uppe på biets rygg densamma och vi insåg snabbt att barnen var redo för större utmaningar än så.

Icke desto mindre känner vi oss ändå nöjda med att ha gjort ett första nedslag i ämnet programmering och taggade inför uppdraget att hitta nya vägar att lära oss mer om detta spännande och roliga ämne!

Hälsningar från oss barn och fritidspedagoger på Vågens fritidshem, Åsaskolan

FAKTA

Bee-bot och Blue-Bot är små robotar som på ett motiverande och lättfattligt sätt tränar bl.a. problemlösning, algoritmiskt tänkande, felsökning och samarbete. De marknadsförs som introduktionsrobotar för de yngsta, men de passar minst lika bra för att konkretisera programmering till en början även för äldre.

Källa: lindamannila.com

Bee-Bot på Särö förskola

Lån av Makerlåda Bee-bot.

Bee-bot på besök på Särö förskola avdelning Trollkrabban!

Vi fick möjlighet att låna en Bee-bot till vår avdelning på Särö förskola. Vi introducerade den med en kort introduktion från mig. De fick sedan utforska på egen hand. Det var lite klurigt innan vi fick till det och kom ihåg att radera det vi programmerat innan när vi gjorde nya exempelvis..

Nästa dag prövade vi mattan med rutorna som kom med lådan. De fick välja en ruta, som Bee-bot skulle gå till, åt en kompis och kompisen fick sedan programmera Bee-bot till rätt ruta. Vi upplevde att det inte var helt enkelt att använda mattan då den inte var helt plan. Bee-bot flyttade på sig lite i sidled ibland.

Vi använde sedan kapla stavar på mattan och gjorde en bana som Bee-bot skulle gå. Där upptäckte vi att ett tryck var = en kaplastav. För att tydliggöra lite extra så använde vi kommando korten och la ut dessa.  De lyckades få den i mål och barnen beslutade sig att ta bort mattan och göra en bana av kaplastavar direkt på golvet. Då hade några barn tröttnat men 4 barn fortsatte med detta själva. Vi var 7 barn vid detta tillfället och det fungerade bra att i grupp diskutera och pröva oss fram vad som funkade. Tror det eventuellt hade varit optimalt om vi varit runt 4-5 stycken.

Vid nästa tillfälle fortsatte vi ungefär där vi slutade och vi började bygget av en lite större bana i lite fristil. 😉 Tillsammans skapade barnen en bana med flera möjliga vägar. Vi bestämde gemensamt var starten skulle vara och började programmera Bee-bot lite åt gången. Genom att resonera och fundera sig fram så började Bee-bot sin väg genom banan. Vi programmerade och lät den gå lite åt gången för att se om den kom dit vi tänkte. Den fick flytta tillbaka till start och vi fortsatte programmeringen. Var målet skulle vara va inte helt klart från början men till slut enades de om ett mål. Mycket tålmodigt så arbetade de sig igenom hela banan och Bee-bot gick slutligen i mål. De barn som ville fick sedan fortsätta själva utan pedagog som la sig i för mycket.

Barnen har även fått möjlighet att pröva på appen Bee-bot. Den var inte helt lätt och de fick slå sina kloka huvuden ihop för att lösa de lite svårare banorna.

Vi upplevde Bee-bot som ett bra redskap för att pröva på programmering och är absolut sugna på att pröva mer.

Bee-bot gav barnen möjlighet till att arbeta med olika matematiska begrepp men då vi har fokus språk och kommunikation så handlade det mycket om det för oss. Att förklara, diskutera använda rätt lägesbegrepp, planera, samarbeta och lyssna in varandra.

              

Hälsningar

Åsa Landin

Förskollärare på Särö förskola avd Trollkrabban.

Programmering på SSA konferensen i Kungsbacka

Som ni kanske har hört talas om har det varit en stor konferens i Kungsbacka som heter SSA  – Samverkan Skola Arbetsliv. Konferensen genomfördes under två dagar med många deltagare från hela Sverige.

Under dag två var det elever med från Iseråsskolan, årskurs 4 samt från Varlaskolan åk 8. Deras uppgift var att på olika sätt visa på hur man kan programmera.

Från Iseråsskolan visade eleverna hur man kan arbeta  med Blue-Bot, Doch och Sphero. De hade tränat och hade med sig olika material på vilka de visade på olika användningsområden för de olika robotarna. 

Företaget Atea var med och hade med sig Little Bits som är ett material som påminner om Lego. Med Little Bits  går det att skapa mängder av olika projekt direkt. De individuella ”bitarna” kopplas ihop med magnetiska kopplingar, vilket gör det enkelt att komma igång och att förstå vad man kan koppla in till vad. 

Vi var många som var mycket imponerade av hur eleverna berättade om hur vi arbetar med programmering och de kunde visa och även se till att vuxna vågade pröva. Eleverna var spända inför uppdraget men genomförde det med glans. 

Bee-Bot på besök på Prästgårdsängens förskola

Vi arbetar med tema språk på vår förskola och fick möjlighet att låna en Bee-Bot. Vi introducerade Bee-Bot genom att prata om flera olika begrepp såsom programmering, robot, att det är vi som styr etc… Vi drog även paralleller till verkligheten och kom fram till att det är mycket som vi styr med våra hjärnor, programmering. Sedan fick barnen prova hur den funkade.

Med hjälp av olika symboler samarbetade barnen kring hur Bee-Bot skulle programmeras för att komma till målet. Barnen placerade ut dessa och styrde roboten med knapparna på ryggen. Ibland blev det rätt och ibland blev det mindre rätt. Då hjälptes barnen åt hur Bee-Bot skulle styras för att komma ända fram.

Barnen tog även hjälp av kaplastavar för att lättare se vilken väg Bee-Bot skulle gå. Med kartan som ingick i makerlådan gick Bee-Bot på skattjakt. Barnen hjälptes åt att räkna steg, vi pratade om höger och vänster etc.. Barnen gillade att arbetade med Bee-Bot, eller ”biis” som de kallade den!

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö 98, rev. 2016)
/Tina Westberg, förskollärare på Prästgårdsängens förskola

Iseråsskolan testar – Pro-Bot

I en årskurs 4 fick vi möjligheten att prova den nyaste roboten i Makerlåda 11.
Alla utlåningslådor hittar du här på Kungsbacka delar under fliken Material för utlån/Makerlådor

Pro-Bot  är en bil som man kan programmera på olika sätt. Man kan dels göra som när man programmerar Blue-Bot, men man kan även göra en mer avancerad programmering. Detta eftersom den har ett fönster där man lätt kan se de koder man tryckt in.  Om det blir något fel så kan man gå och redigera direkt i rutan.

Eleverna tyckte bilen var häftig och alla ville genast prova. De tyckte också det var roligt att den lät som en bil och tutar när uppdraget är slutfört. (man kan välja att ha det ljudet på)

Eleverna i denna grupp har jobbat mycket med programmering sedan innan, både med Blue – Bot och olika appar.

De tyckte det var lite krångligt med Pro-Bot till att börja med, så vi följde de färdiga figurer man kunde få programmera in. När det väl var gjort ökade förståelsen för Pro-Bot. Roligast var att den ritade vad de tryckte in – det blev en del knasiga figurer också. 

I matematiken måste detta vara en tillgång – att Pro-Bot kan rita upp geometriska figurer som man kan prata om och räkna ut vinklar på.

I lådan ligger förutom en instruktionsbok på engelska ett papper med QR koder. Där kommer man till grunder som är bra att veta, och som man gärna får ha tittat på innan.

Reportage från Mia Moberg – IKT pedagog Iseråsskolan.

Sugrörskul i årskurs 6

Här kommer ett reportage från Fredrik Ajell, Ma/NO/Teknik-lärare Hedeskolan 4-6.

Vi har testat Strawbees och Quirkbot i år 6, inom teknikämnet. Programmerbara sugrör, det använder man ju inte varje dag! Vi lånade material från Skoldatateket.

Eleverna tittade på en liten introduktionsfilm där Therese Lindgren, en av Sveriges kändare ”Youtuber”, byggde en robot. Eleverna fick sedan i uppdrag att själva bygga en robot som skulle kunna röra sig eller delar av sig genom att programmera den via Quirkbot. De tyckte att uppgiften var rolig och utmanande och verkade uppskatta kopplingen mellan det praktiska och det digitala, något som ofta kan vara lite svårt att få till, tycker jag.

 

Den stora svårigheten var att vi hade för lite material, framför allt att det bara var en uppsättning av Quirkbot-delarna. Vi har teknik i halvklass, men trots att det bara var tolv elever och att de arbetade två och två så blev programmeringsbiten lidande. Vi fick testat ordentligt med ett par robotar, men när de inte hade materialet så blev det även lite svårt att bygga, eftersom man gärna vill bygga in delarna i roboten.

 

Jag tror inte att vi kommer att köpa in mer till Hedeskolan, men om vi inte hade haft Lego Mindstorms, något som ju i praktiken gör samma sak (fast betydligt dyrare) så hade jag absolut övervägt det.

 

 

 

Bee Bot på Britta Lenas förskola

Vi har haft möjlighet att låna en Makerlåda med Bee-bot. Vi hade redan använt Bee-bot appen ett tag innan vi lånade makerlådan. Vi lånade roboten och introducerade den sedan på en samling.

Vi använde kartan som kom med för att Bee-bot skulle lösa olika uppdrag. Genom att använda uppdragskorten som kom med lådan kunde barnen göra olika uppdrag själva. Barnen var så duktiga!

Barnen har tyckt det varit så roligt och enkelt att jobba med programmering. Jag ska fortsätta arbeta med programmering, på olika sätt och vi har nu lånad ännu en låda, denna gång med Blue Bot.

Linda Ödmo