Bee-Bot på Särö förskola

Lån av Makerlåda Bee-bot.

Bee-bot på besök på Särö förskola avdelning Trollkrabban!

Vi fick möjlighet att låna en Bee-bot till vår avdelning på Särö förskola. Vi introducerade den med en kort introduktion från mig. De fick sedan utforska på egen hand. Det var lite klurigt innan vi fick till det och kom ihåg att radera det vi programmerat innan när vi gjorde nya exempelvis..

Nästa dag prövade vi mattan med rutorna som kom med lådan. De fick välja en ruta, som Bee-bot skulle gå till, åt en kompis och kompisen fick sedan programmera Bee-bot till rätt ruta. Vi upplevde att det inte var helt enkelt att använda mattan då den inte var helt plan. Bee-bot flyttade på sig lite i sidled ibland.

Vi använde sedan kapla stavar på mattan och gjorde en bana som Bee-bot skulle gå. Där upptäckte vi att ett tryck var = en kaplastav. För att tydliggöra lite extra så använde vi kommando korten och la ut dessa.  De lyckades få den i mål och barnen beslutade sig att ta bort mattan och göra en bana av kaplastavar direkt på golvet. Då hade några barn tröttnat men 4 barn fortsatte med detta själva. Vi var 7 barn vid detta tillfället och det fungerade bra att i grupp diskutera och pröva oss fram vad som funkade. Tror det eventuellt hade varit optimalt om vi varit runt 4-5 stycken.

Vid nästa tillfälle fortsatte vi ungefär där vi slutade och vi började bygget av en lite större bana i lite fristil. 😉 Tillsammans skapade barnen en bana med flera möjliga vägar. Vi bestämde gemensamt var starten skulle vara och började programmera Bee-bot lite åt gången. Genom att resonera och fundera sig fram så började Bee-bot sin väg genom banan. Vi programmerade och lät den gå lite åt gången för att se om den kom dit vi tänkte. Den fick flytta tillbaka till start och vi fortsatte programmeringen. Var målet skulle vara va inte helt klart från början men till slut enades de om ett mål. Mycket tålmodigt så arbetade de sig igenom hela banan och Bee-bot gick slutligen i mål. De barn som ville fick sedan fortsätta själva utan pedagog som la sig i för mycket.

Barnen har även fått möjlighet att pröva på appen Bee-bot. Den var inte helt lätt och de fick slå sina kloka huvuden ihop för att lösa de lite svårare banorna.

Vi upplevde Bee-bot som ett bra redskap för att pröva på programmering och är absolut sugna på att pröva mer.

Bee-bot gav barnen möjlighet till att arbeta med olika matematiska begrepp men då vi har fokus språk och kommunikation så handlade det mycket om det för oss. Att förklara, diskutera använda rätt lägesbegrepp, planera, samarbeta och lyssna in varandra.

              

Hälsningar

Åsa Landin

Förskollärare på Särö förskola avd Trollkrabban.