Regional nivå

Regionalt samarbete för barn och elever i Halland

FGTE finns även på regional nivå i Halland där kommunerna Kungsbacka, Varberg, Hylte, Halmstad och Laholm har bestämt att arbeta tillsammans för att öka elevernas måluppfyllelse. Kommunerna vill tillsammans vetenskapligt och erfarenhetsmässigt befästa metoder och arbetssätt som gynnar en positiv resultatutveckling för elever i de halländska skolorna. Även Region Halland och högskolan i Halmstad har en del i samarbetet. Inom ramen för det regionala samarbetet genomförs ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete där vi i Halland i organiserad form lär av varandra , genomför gemensam kompetensutveckling och följer upp effekterna för att ta ytterligare gemensamma steg

Förvaltningscheferna i de deltagande kommunerna utgör styrgrupp för samarbetet och en processgrupp bemannad med utvecklingsledare, eller motsvarande benämning och representanter från RUC, högskolan i Halmstad samt Region Halland, planerar och organiserar samarbetet.

From Great To Excellent slutrapporter utbyten 2017-18

From Great To Excellent utbyten 2018-2019