Geometriundervisning – flera dimensioner

april 2, 2015

Geometri är en del av matematikundervisningen som ofta innehåller en del praktiska moment. Det kan vara klippa, bygga och mäta. Hur kopplas detta till elevernas lärandemål? Och hur uppfattar eleverna denna koppling? Eftersom geometri är ett identifierat utvecklingsområde i vår kommun genomförs i vår två workshoppar i samarbete med Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM. Den första genomfördes i februari. Nästa är i april. Dessa två workshoppar leds av Karin Wallby…

Läs mer >>