Rss

Archives for : Kungsbacka DELARE

Kungsbacka DELARE – Karin Carlsson & Anna Otterhed

Elevinflytande- vad betyder det egentligen?

 

Att arbeta med elevernas inflytande och motivation är vi alla ålagda att göra, men kan man göra det på olika sätt och hur reagerar eleverna egentligen på vår undervisning? 

Vi vill berätta mer om en studie som vårt arbetslag gjort under ett års tid för att ta reda på vad eleverna själva anser att elevinflytande är. Kan det handla om flyt in i skolarbetet kanske? Eller att man kan ha dåligt inflytande på en kompis? Resultaten visar överraskande svar och skapar underlag för medveten undervisning kring både elevinflytande och motivation. En väl fungerande pedagogik för detta är s k Värdeskapande lärande, som går ut på att man riktar sitt arbete mot en yttre mottagare i olika skarpa uppdrag. Vårt arbetslags positiva erfarenheter från detta arbetssätt kommer vi också berätta mer om.  

 

Undersökningen om elevinflytande gjordes inom Kungsbackas egen variant för praxisnära forskning för att kartlägga pedagogernas beprövade erfarenhet; Fin-Lir. Det finns många sätt att få in Fin-Lir som en del i undervisningen, för att utveckla och reflektera kring sin egen praktik. Det är lite arbetsamt, men mest av allt otroligt spännande och kompetenshöjande för alla i arbetslaget! Den konkreta kopplingen till verkligheten i undervisningen gör denna läraranpassade forskningsform till ett utmärkt verktyg för kollegialt lärande som berör på riktigt och skapar skillnad för eleverna. 

 

 

Vänlig hälsning! 

Karin Carlsson – 0706-277500
Anna Otterhed – 0300-834000

Kullaviksskolan

Kungsbacka DELARE – Gunilla Ståhlfors

Jag heter Gunilla Ståhlfors och har skrivit en master i Aktionsforskning vilken jag var med och delade under våra dagar i Kungsbacka delar. Jag är Skolambassadör för EU inom förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning  vilket är ett arbete jag också vill dela med mig av.

Har även vart med och delat vårt arbete inom Ung företagsamhet (UF) inom gymnasiesärskolans nationella program genom Made by Kba.

Välkomna att höra av er! 

Hälsar

Gunilla Ståhlfors

Elof Lindälvs Gymnasium

gunilla.stahlfors@kungsbacka.se

mobilnr. 0739-838210.

 

 

Kungsbacka DELARE – Cecilia Grahn och Pia Smith

Att utveckla språklig medvetenhet efter Bornholmsmodellen i förskoleklass

Vi vänder oss till lärare i förskoleklass och berättar om hur vi använder oss av Bornholmsmodellen för att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Vi går igenom hur vi praktiskt lagt upp arbetet och språklekarnas innehåll, samt hur vi parallellt arbetar med bokstäverna. Vi berättar också vilka fördelar vi ser med arbetssättet och det resultat det gett.

 

Kontaktuppgifter:

pia.smith@kungsbacka.se

cecilia.grahn@kungsbacka.se

 

Förskollärare i förskoleklass på Åsaskolan

Tel: 0300-836828

Kungsbacka DELARE – Anna Ager och Linda Heed

Så här använder vi smartboarden i vår undervisning 

Har du en smartboard i ditt klassrum som du mest visar film på eller kanske bara använder som en whiteboard? Vi visar några enkla övningar som du lätt kan göra själv och som kan ge din lektion det där ”lilla extra”.

Ta gärna kontakt om du vill träffa oss!

 

Hälsar Anna Ager och Linda Heed från Iseråsskolan

anna.ager@kungsbacka.se

linda.heed@kungsbacka.se

 

Kungsbacka DELARE – Sofia Rådström

Sofia föreläser på temat

Genus-pedagogik på 30 minuter.

Vi gör ett nedslag i genuspedagogik, bakgrund, forskning och tillämpning.

Välkommen att höra av dig om du söker inspiration!

Hälsningar,

Sofia Rådström

Kungsbacka  kommuns gymnasieskolor
Telefon: 0300-833522
E-post: sofia.radstrom@kungsbacka.se