Teaterföreställning Monster

Samtliga elever i årskurs 7-9 på Hedeskolan och Hålabäcksskolan har sett teaterföreställningen  “Monster ” med Teater 23 i början av veckan.

Föreställningen är en musikalisk fars där familjeidyllen bara är en fasad.

Den handlar om en 16-årig flicka Duck som ska förbereda sin viktigaste lunch någonsin. Socialen är nämligen på väg till henne och hennes MS-sjuke pappa för att se om allt är som det ska.
Men allt är inte som det ska. Duck orkar knappt att både sköta studierna och ta hand om sin sjuke pappa. Huset är lika smutsigt som det alltid brukar vara. Ducks vardag är långt ifrån det man kan kalla normal.

På ett mycket raffinerat vis kläs en social problematik i en underhållande form.

I 1 timma och 30 minuter satt 75 elever vid varje föreställning och tittade, inga busvisslingar, ingen ville lämna salen, ingen ville missa något.

Föreställningen har anordnats centralt genom Enhet Utveckling inom Förskola & Grundskola.

Kulturupplevelser erbjuds till samtliga förskolor och skolor i kommunen genom förskolornas kulturombud.

Liknande arrangemang kan ses som en del i Kungsbacka kommuns strävan att ”erbjuda möten med kulturella uttryck i syfte att främja barnens/elevernas allsidiga personliga utveckling till, kreativa, kompetenta, initiativrika och ansvarskännande individer och medborgare”.

Ann-Helen Davidsson
Utvecklingsledare kultur