Älvsåkersskolan – en SSA-grundskola i Kungsbacka

Älvsåker bild 2För ett par veckor sedan genomfördes en gemensam studiedag för alla lärare på Älvsåkersskolan. Temat var samverkan skola arbetsliv och under dagen redovisade olika arbetsgrupper för varandra om de olika arbeten och processer som pågått och pågår på skolan. Älvsåkerskolan är en SSA-grundskola vilket innebär att man fokuserar på samverkan med arbetslivet på olika sätt och att alla ska utvecklas inom området. Skolan har också under våren identifierat alla de projekt och kontakter med omvärlden och arbetsliv som pågår i de olika årskurserna. Detta ger skolan en värdefull signal på hur nuläget ser ut, i vilka årskurser det behöver förstärkas i samt hur man tillsammans kan skapa likvärdighet, en röd tråd samt progression inom området.

 

Åsa Malmgren, studie- och yrkesvägledare

Ett av projektet som pågår är årskurs 5 och årskurs 8 som arbetar med ett skarpt uppdrag kring vision Göteborg 2070. Det är företagen Volvo, Volvocars, MTR-koncernen, Skanska och Sweco som gett eleverna uppdrag att arbeta med visionen 2070. Årskurs 5 arbetar med ett ekologiskt hållbart perspektiv och årskurs åtta med ett socialt hållbart perspektiv. På plats idag var Frida Hallervik, Emelie Hugosson, Sandra Anton, Karl Köhlin, Klara Rahmé och Erik Rolfö från årskurs 8 som höll en presentation kring sitt uppdrag och arbete. Eleverna hade studiedag men kom in för att delge deltagarna om sitt arbete. Elevernas lärare och initiativtagare till projektet, Kerstin Wikner, konstaterar att eleverna, själva antagligen kommer vara de enda som lever 2070. De kommer vara pensionärer och leva i det samhället som arbetet handlar om. Att arbeta såhär verklighetsförankrat och med ”riktiga” mottagare gör att eleverna är mer på tårna och motiverade. Deras arbete kommer vara till nytta för några andra.

  •  Det har varit intressant och spännande att jobba såhär. Att vara strukturerade och att vara bra och öppna för samarbete har varit viktigt. Vi har lärt oss mycket konstaterade eleverna. Ett skarpt uppdrag som dessutom ska redovisas för politiker, skolledare och inblandande företag, har öppnat nya vyer och motivation menar de.

Ett annat projekt som pågår är ett arbete kring ett efterfrågat mopedskjul. Eleverna har länge efterfrågat ett mopedskjul och under en Frukostträff, där skolan bjöd in omgivande företag och organisationer i höstas, öppnad sig en möjlighet. Då fick lärarna kontakt med Jan Falebjörk på Tekniskförvaltningen i kommunen. Ett samarbete kring att återvinna och återbruka startades. Projektet är igång och just nu har eleverna arbetat med planering, bygglovshantering, ritat ritningar, räknat på materialåtkomst med mera.

I årskurs 2 har man arbetat med temat förr och nu. Här bjöd man in två äldre damer som berättade om hur det var förr i tiden. Eleverna intervjuade dem och lärde sig mer om hur det var i skolan och i hemmet förr i tiden. Besöken var väldigt uppskattade både av eleverna och av de inbjudna. Samtidigt har eleverna arbetat med Kungsbacka 2030-vision. Kungsbackas politiker ville ha ungas perspektiv på framtiden. De har tagit fram både texter och bilder. De fick sedan redovisa sina tankar för en kommunikatör som skapade en film av resultatet. Filmen visades sedan för politiker i Kungsbacka och används i visionsarbetet.

Fler projekt och initiativ redovisades under dagen. Upplevelsen var att det kändes spännande och lärorikt att delge varandra. På plats fanns också Åsa Malmgren, studie- och yrkesvägledare, Lena Salomonsson, utvecklingsledare, och Frida Svensson, utvecklare, vilka finns till stöd framöver för vidare diskussioner och fortsatt arbete med samverkan skola arbetsliv.