Rss

Archives for : Enreprenöriellt lärande

Nelis, Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan – årets möte i Avesta.

Nelis-2017 på Verket i Avesta

Vi åkte tre representanter från Kungsbacka kommun upp till Avesta i Dalarna. Mona Klintemark från Furulidsskolan, Annika Berntsson från Toråsskolan och Kajsa Cronelid från Gullregnsskolan.

 

Nelis, Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan, har funnits sedan 2009. Här samlas representanter från olika organisationer, skolor, Skolverket mm, varje år för att utbyta erfarenheter, tankar, framtid och idéer. Detta årets möte hölls i Verket, ett gammalt järnverk, i Avesta som är ett kulturcenter där konst, historia, teknik och upplevelser blandas.

 

Tillsammans fick vi uppleva verkets historia under kreativa former där vi bland annat fick följa järnets väg, leta skatter, se samtida konst på temat identitet och träna logiskt tänkande i magiska rum.

 

Avesta kommun är en förebild för hur vi kan arbeta vidare, ett tillåtande klimat där idéer från alla nivåer tas tillvara och hjälper till att skapa ett värdeskapande tänkande som når över gränser. Samverkan = att verka tillsammans. Möten som förändrar var ett koncept för kommunen. Att våga satsa och att misslyckas är vägen till framgång/förändring. Nytänkande kommer i mötet mellan olikheter.

 

Dag två handlade mycket om entreprenöriell undervisning i skolan, bland annat om UF, ung företagsamhet. Det visande på hur arbetet med de entreprenöriella förmågorna även utvecklade de allmänna förmågorna i processen. Vi fick också en inblick i hur elever får reellt inflytande inom kulturområdet. Elever från samtliga skolor i kommunen har kulturombud som är med och påverkar inom olika områden till exempel samarbete med tekniska kontoret. Här är det tydligt att det lönar sig med engagemang och att det går att påverka på riktigt.

 

Vi tar med oss hur kommunen kan arbeta för en likvärdighet med ett tydligt uttalat mål. Vi har nätverkat och skaffa nya kontakter. Vi har fått exempel på ett entretreprenöriellt arbetssätt i klassrummet av Jenny Sjöberg. Jenny driver även en blogg -Larandemedjenny.blogspot.se.

Det finns pengar att söka från Skolverket men det gäller att kommuner och huvudmän håller sig informerade om vad som är på gång. Entreprenöriellt lärande har fått större plats i styrdokumenten vilket ställer större krav på rektorer och pedagoger. Entrprenöriellt lärande/förhållningssätt är inte något som är begränsat till skolans värld utan genomsyrar många delar av samhället.

 

Lär av varandra och våga satsa. Vad är det värsta som kan hända?

 

Nästa års Nelis kommer att arrangeras av Östra Real i Stockholm.

 

 

Kajsa Cronelid

Lärare

Gullregnsskolan

Kungsbacka kommun

 

Hedeskolans påskägg med skarpa uppdrag och samarbete!

Här kommer ett reportage från Hedeskolan.
Det är Jennie Appelby, Anna Arvidsson och Madeleine Eriksson som delar med sig av sitt och barnens arbete.

Ta en stor skopa hjälp att utveckla framtidens reseknutpunkt, Hede station, lägg därtill till ett gediget arbete om förnybara och fossila energikällor. Ta därefter en näve av Framtidsfröns ”Make a difference ”SJ-uppdrag, att skapa attraktiva tågvagnar och slutligen en nypa av informationsskyltar på engelska. Vips, så har du Hedeskolans treors utvecklingsarbete!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Hede station

Vi läste på kommunens hemsida att på tio år ska kollektivtrafiken i Kungsbacka fördubblas. För att kommunen ska kunna leva upp till det måste det ske stora satsningar på tågtrafiken. Kungsbacka resecentrum har på kort sikt begränsade möjligheter till utbyggnad, vilket innebär att Hede station får en nyckelroll. En utvecklingsplan för Hede station har tagits fram. Enligt planen ska Hede station vara en modern knutpunkt för kollektivtrafiken år 2020.

Vi vill naturligtvis vara med och designa nya ”Hede stationshus” samt ge förslag till vad som bör finnas där. Vi byggde därför 3 olika stationshus, alla försedda med information på engelska!

 

Hållbar utveckling

Vilka energikällor finns det? Är alla bra för miljön?

Vi har läst om, diskuterat, sett filmer om och gjort jämförelser mellan miljövänliga och fossila energikällor. Sedan gjorde vi fina collage och byggde modeller av vindkraftverk, solceller och vattenkraftverk.

Make a difference

Därefter tog vi oss an Framtidsfröns uppdrag, Make a difference! SJ menar att det är väldigt bra för miljön om många åker tåg istället för bil. Ni som är barn idag kommer i framtiden att vara de som bestämmer, som köper saker och som väljer om ni vill ta tåget. Om du arbetade för SJ hur skulle du göra för att du och dina kompisar skulle välja att resa med tåget i första hand?

Vi funderade, planerade, argumenterade och kompromissade och till slut byggde vi 16 SJ-vagnar med tillhörande lok. Alla med briljanta bekvämligheter och fantastiska finesser.

 

 

Nu börjar det bli bråttom…

… vi behöver dig verkligen – Anmäl dig som seminariehållare!

Den 11 maj ska vi dela lärande. Förvaltningen för Förskola & Grundskola (FG) och Gymnasie & Vuxenutbildning (GV) genomför en dag för kollegialt lärande över våra två utbildningsförvaltningar. Syftet är att utveckla lärandet för dem vi är till för; alla barn och elever i Kungsbacka kommuns verksamheter. Vi hoppas vi att du vill bli en av våra Kungsbackadelare.

Anmäl dig som seminariehållare

Den 11 maj mellan klockan 14 och 19 genomför vi dela-dagen. Alla anställda i utbildningsförvaltningarna kommer att erbjudas att lyssna och ta del av kunskap och tips i ett kollegialt lärande. Mellan respektive pass finns möjlighet till fika och trevligt mingel med kollegor.

Passet ska vara 30-45 minuter långt och du bestämmer vad det ska handla om. Vi kommer använda lokaler på Varlaskolan och på Elof Lindälvs gymnasium.

Mer information finns i det här dokumentet och via länken kan du göra din anmälan och beskriva vad du vill prata om. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lars Clemensson på FG eller Frida Fogelmark på GV.

Här kan du se inbjudan

Vi ser fram emot att just du är med och bidrar! Tipsa gärna en kollega också!

Programmet kommer i april

Vi räknar med att kunna publicera programmet för dagen i början av april. Du som delar kommer få chans att välja de seminariepass du vill gå på före alla andra!

 

Med bloggen som pedagogiskt verktyg

Eleverna blir publicister i klassrummet

I årskurs fem på Särö skola har vi arbetat med att bli publicister, målet var att skapa en blogg. Vi kopplade arbetet till temat medeltiden som klasserna skulle arbeta med. Först inleddes perioden med att pedagogerna introducerade ämneskunskap om medeltiden för eleverna under 3 veckor. Sedan involverades bibliotekarie och IKT-pedagog. Bloggarbetet förbereddes genom 3 lektioner, ledda av bibliotekarie och IKT-pedagog, där eleverna fick genomgång kring:

Lektion 1 – källkritik

Eleverna fick tillsammans samarbeta kring uppgifter som rörde källkritik och källkunskap. Frågor som togs upp var exempelvis:

Trovärdighet och förkunskap

Här berördes vikten av att jämföra källor, att undersöka vad man kan ta reda på om avsändaren, att kunna använda sin egen förkunskap för bedömning av en källa och liknande frågor. Eleverna fick även en påminnelse om de källkritiska frågorna. Eleverna fick diskutera skillnader mellan olika källor, och fördelar och nackdelar med dessa. De fick även tips på hur man kan använda källornas källor för att bedöma trovärdighet.

Målgrupp

Exempel och diskussion kring olika sätt att presentera material för olika syften och målgrupper belystes.

Lektion 2 – sökstrategier

Eleverna fick tips om hur man kan använda exempelvis kortare texter i uppslagsverk för att skapa sig en överblick över ett ämne, samt hitta tänkbara sökord. De fick även öva på och se hur olika synonymer påverkar sökresultatet vid en sökning. De fick även tips om hur en tankekarta kan vara ett stöd i sökprocessen, för att samla sökord, kartlägga sin nuvarande kunskap och få syn på vilka kunskapsluckor som behöver fyllas.

Lektion 3 – upphovsrätt

Utifrån diskussionsövningar behandlades begreppen upphovsrätt, plagiat och Creative Commons. Eleverna fick även en introduktion till hur man finner lovliga bilder på nätet, inför arbetet med bloggen. Under lektionen behandlades även vikten av att alltid ange sina källor.

Det fortsatta arbetet

Eleverna fick sedan informationssöka och göra tankekartor i arbetspar, utifrån ett område de skulle fördjupa sig inom. Utifrån tankekartorna skrev de sedan texter som skulle publiceras på bloggen. Texterna skrev eleverna i Onenote i Office 365. I arbetet ingick även att ge kamratrespons på en annan grupps text.

Med stöd av IKT-pedagog, pedagog och bibliotekarie gick texterna igenom en redaktionell putsning och lades upp på bloggen under en egen flik. Eleverna hade då även fått söka bilder till sin text utifrån lektionen om upphovsrätt. När texten blivit redigerad, källor angivits och bild lagts till var inlägget klart. När samtliga gruppers arbete lagts in öppnades bloggen för utomstående läsare!

Här kan ni se resultatet:

https://medeltidensite.wordpress.com/

Här är även tips på relaterade sidor:

http://www.creativecommons.se/

https://statensmedierad.se/publikationer/pedagogisktmaterial/mikformigovningarforklassrummetimedieochinformationskunnighet.782.html

https://sv.wordpress.com/

Vill ni veta mera kontakta:

Mia Haglund, Skolbibliotekarie Särö skola

mia.haglund@kungsbacka.se

Fredrik Johansson, Ikt-pedagog Särö skola

fredrik.johansson@kungsbacka.se

Bild av: Isabel.L.Schutter Klass 5A Särö skola

Älvsåkersskolan – en SSA-grundskola i Kungsbacka

Älvsåker bild 2För ett par veckor sedan genomfördes en gemensam studiedag för alla lärare på Älvsåkersskolan. Temat var samverkan skola arbetsliv och under dagen redovisade olika arbetsgrupper för varandra om de olika arbeten och processer som pågått och pågår på skolan. Älvsåkerskolan är en SSA-grundskola vilket innebär att man fokuserar på samverkan med arbetslivet på olika sätt och att alla ska utvecklas inom området. Skolan har också under våren identifierat alla de projekt och kontakter med omvärlden och arbetsliv som pågår i de olika årskurserna. Detta ger skolan en värdefull signal på hur nuläget ser ut, i vilka årskurser det behöver förstärkas i samt hur man tillsammans kan skapa likvärdighet, en röd tråd samt progression inom området.

 

Åsa Malmgren, studie- och yrkesvägledare

Ett av projektet som pågår är årskurs 5 och årskurs 8 som arbetar med ett skarpt uppdrag kring vision Göteborg 2070. Det är företagen Volvo, Volvocars, MTR-koncernen, Skanska och Sweco som gett eleverna uppdrag att arbeta med visionen 2070. Årskurs 5 arbetar med ett ekologiskt hållbart perspektiv och årskurs åtta med ett socialt hållbart perspektiv. På plats idag var Frida Hallervik, Emelie Hugosson, Sandra Anton, Karl Köhlin, Klara Rahmé och Erik Rolfö från årskurs 8 som höll en presentation kring sitt uppdrag och arbete. Eleverna hade studiedag men kom in för att delge deltagarna om sitt arbete. Elevernas lärare och initiativtagare till projektet, Kerstin Wikner, konstaterar att eleverna, själva antagligen kommer vara de enda som lever 2070. De kommer vara pensionärer och leva i det samhället som arbetet handlar om. Att arbeta såhär verklighetsförankrat och med ”riktiga” mottagare gör att eleverna är mer på tårna och motiverade. Deras arbete kommer vara till nytta för några andra.

  •  Det har varit intressant och spännande att jobba såhär. Att vara strukturerade och att vara bra och öppna för samarbete har varit viktigt. Vi har lärt oss mycket konstaterade eleverna. Ett skarpt uppdrag som dessutom ska redovisas för politiker, skolledare och inblandande företag, har öppnat nya vyer och motivation menar de.

Ett annat projekt som pågår är ett arbete kring ett efterfrågat mopedskjul. Eleverna har länge efterfrågat ett mopedskjul och under en Frukostträff, där skolan bjöd in omgivande företag och organisationer i höstas, öppnad sig en möjlighet. Då fick lärarna kontakt med Jan Falebjörk på Tekniskförvaltningen i kommunen. Ett samarbete kring att återvinna och återbruka startades. Projektet är igång och just nu har eleverna arbetat med planering, bygglovshantering, ritat ritningar, räknat på materialåtkomst med mera.

I årskurs 2 har man arbetat med temat förr och nu. Här bjöd man in två äldre damer som berättade om hur det var förr i tiden. Eleverna intervjuade dem och lärde sig mer om hur det var i skolan och i hemmet förr i tiden. Besöken var väldigt uppskattade både av eleverna och av de inbjudna. Samtidigt har eleverna arbetat med Kungsbacka 2030-vision. Kungsbackas politiker ville ha ungas perspektiv på framtiden. De har tagit fram både texter och bilder. De fick sedan redovisa sina tankar för en kommunikatör som skapade en film av resultatet. Filmen visades sedan för politiker i Kungsbacka och används i visionsarbetet.

Fler projekt och initiativ redovisades under dagen. Upplevelsen var att det kändes spännande och lärorikt att delge varandra. På plats fanns också Åsa Malmgren, studie- och yrkesvägledare, Lena Salomonsson, utvecklingsledare, och Frida Svensson, utvecklare, vilka finns till stöd framöver för vidare diskussioner och fortsatt arbete med samverkan skola arbetsliv.

Entreprenöriellt lärande – Dokumentation av FiFFiGT!

Förskolans filmfestival FiFFiGt! är bara en del av en större utbildningsinsats som vi kallar Filma Jämnt. Grunden för utbildningen är att förskolepedagoger får gå en utbildning som sträcker sig över fem månader och där vi har 4 heldagar med föreläsningar och workshops. Ytterligare en aspekt är att vi vill involvera andra än förskolepepedagogerna och de barngrupper de jobbar med. Nytt för i år var att vi fick hjälp med att dokumentera FiFFiGT! av ett gäng elever från Tingbergsskolan. Här kommer ett litet reportage och en film från dem:

Kungsbacka kommuns förskolor hade 160317 filmfestivalen FiFFiGT! på Facklan i Kungsbacka. Fem elever i årskurs 1 på Tingbergsskolan blev inbjudna att ta kort, filma, och intervjua elever, pedagoger, vårdnadshavare och andra inbjudna under denna förmiddag. Våra elever på Tingbergsskolan fick var sin iPad att använda under dagen och en fast iPad för sittande intervjuer. Alla iPads bilder och filmer samlades in och klipptes ihop av mig Jessica Nordlund IKT-Ped på Tingbergsskolan.

FiFFiGT! – Andra året!

Idag har vi haft vår årliga filmfestival FiFFiGT! För andra året så har förskolebarn i Kungsbacka kommun tillsammans med dina pedagoger skapat filmer som de sedan fick se på biografen Facklan i Kungsbacka. Det var tolv härliga filmer i olika genres – bland annat dokumentär, spelfilm och animation. Inramningen var fantastisk, många mammor och pappor var med och det var mycket glitter och glamour. Lokal- och skolpressen var på plats för att rapportera.

Nu kan du se hela programmet här på Kungsbacka delar! Mycket nöje! #fiffigtkba

Uppdrag Inspiration – Ta sig utanför skolans fyra väggar

Stafettpinnen i vår inspirationsserie går vidare till Veronica Elofsson, förstelärare på Smedingeskolan. Hon tar oss med utanför Kungsbacka.

Förra våren blev jag inbjuden att tala under mässan Framtidens Läromedel i Stockholm. Jag tackade glatt ja och fick relativt fria händer vad jag ville tala om, det enda önskemål de hade var att det skulle vara ur ett lärarperspektiv. Inte speciellt svårt med andra ord. Jag valde att sätta rubriken ”Integrera digitala verktyg med entreprenöriellt lärande”, på det sättet slog jag ihop två områden som speglar mig som lärare.

 

Under sommaren började jag fila på vad jag ville ha med under mina fyrtio minuter i rampljuset och när hösten gjorde antågande gick det snabbt innan det var dags för presentationens deadline. I oktober begav jag mig upp till Stockholm, dessvärre hade jag dagen innan råkat få en hjärnskakning och doktorns order var egentligen vila och ingen skärmtid. Men jag är en envis person och när jag hade fått den här chansen tänkte jag inte låta en hjärnskakning stå i vägen, det som istället skedde var att jag fick stänga ner min iPad och fokusera på varje slide i huvudet. Det gjorde att presentationen sedan satt som ett smäck, även om jag var helt slut efteråt.

 

Nog om förberedelserna och mer om innehållet.

 

I skolans värld lever jag efter mottot ”Ta sig utanför skolans fyra väggar”, det är hela tiden mitt mål med undervisningen, skolan är som en liten bubbla och världen finns utanför. Jag valde att lägga upp min föreläsning med exempel på hur vi som pedagoger kan gå tillväga och ge eleverna makten över sitt lärande. Jag nämnde tidigare att jag fick fyrtio minuter att tala och i den här texten kommer jag bara att delge er en liten del, men för den som är intresserad av att höra mer är det bara att kontakta mig.

 

Min resa började på allvar i februari 2014, då förstod jag att jag arbetar entreprenöriellt med mina elever. En av mina elever, Julia Essell, skrev en debattartikel som jag tyckte hon skulle försöka få publicerad. Julia har vid flertalet tillfällen efteråt berättat hur viktigt det var för henne att jag peppade henne och trodde på henne, för hon valde att skicka den till Aftonbladet debatt, och drygt en vecka senare var Julia rikskändis över en natt. Hon har efter succén med sin artikel gjort flera föreläsningar om att ta sig utanför klassrummets fyra väggar. Det finns två extremt enkla knep som lärare att ta till, vilka Julia nämner som viktiga vid sina föreläsningar:

  1. Att jag kände till hennes fritidsintressen så att hon kunde börja skriva.
  2. Att jag uppmuntrande henne till att våga skicka in sin artikel.

Svårare än såhär behöver det faktiskt inte vara, att vi har många goda skribenter i våra klassrum, det vet vi alla, och det gäller bara att få dem att våga ta klivet ut från klassrummet.

veronica 1

 

För ett år sedan ställde min mentorsklass upp i Next Up, vilket är en IT-inspirerad tävling för att locka fler flickor till IT-branchen. Jag och min mentorskollega körde på med våra tilldelade case och tog oss till finalen där vi vann! Det finns mängder med bra erfarenheter från Next Up och det enda jag kan säga är att får du chansen att ställa upp, gör det! Förutom att mina elever utvecklades inom många olika plan så utvecklades elevinflytandet till en helt ny nivå. Deras idéer på redovisning av kunskap och tillägnandet av kunskap ökades och vi har sedan dess ständigt dialoger om hur vi ska kunna arbeta för att lärandet ska bli optimalt. De har blivit duktiga på att förstå kunskapskraven och hur de ska kunna nå högre nivåer och de ser fler möjligheter i hur de kan arbeta med kunskapskrav som går in i varandra. De har bland annat skapat Stop Motion-film om amerikanska revolutionen, bloggat om industriella revolutionen och skapat ett analogt brädspel om franska revolutionen.veronica 2

Jag är övertygad om att med varierad undervisning är det också roligare att lära sig. Att alltid göra på samma sätt och med samma saker tröttnar vi på, lägg där till att i dagens samhälle händer så mycket nytt hela tiden att vi i skolan måste hänga med. De digitala verktygen och smidigheten/närheten till webben och kontakt med omvärlden är guld värd. Använd den möjligheten, våga låta dina elever testa sina vingar och att du figurerar som handledare. Räkna inte med att det fungerar första gången men min upplevelse är ju mer jag tror på dem, med desto mer lyckas de.

veronica 3Foto: Veronica Elofsson

Foto; Isa Winstedt
Foto: Isa Winstedt

Bilden är från ett elevarbetet ”Clinic med Emma Emanuelsson”, fem tjejer i årskurs 8-9 som under elevens val arbetade med sitt ”Drömprojekt”. De engagerade två av Kungsbackas bästa ryttare, anlitade en av Sveriges bästa ryttare, bokade en manege i Fjärås, fixade läktare, sponsorer, bakade fikabröd och mycket mer. De sålde 50 biljetter och kunde efter att alla utgifter vara betalda skänka drygt 3000 kronor till Svenska hästars värn. Under hela arbetet var jag enbart en stöttande handledare som bland annat kom med heja-rop när de lärde sig presentera sig i telefon och i mailkontakter.

 

Använd de digitala verktyg som vi har tillgång till och utnyttja dem för att ta dig utanför klassrummets fyra väggar och jag lovar dig att både du och dina elever kommer uppleva lärandet mer meningsfullt.

 

Hälsningar

Veronica Elofsson

Förstelärare digitala verktyg, svenska/SO-lärare på Smedingeskolan

veronica.elofsson@kungsbacka.se

 

Gå med i Hour of Code du också!

Den 7-13:e december anordnas Hour of Code, ett event för att öka intresset för programmering inom skolan. Det anordnas över hela världen men är det inte lite tunt i Kungsbacka än så länge?

Det som är så HourOfCodebra med Hour of Code är att det inte krävs några förkunskaper alls, varken från elevers eller lärares sida. Allt finns färdigt på Hour of Code! Nytt för i år är roliga teman med Minecraft och Star Wars. Lär dig programera BB-8, den nya Star Wars-roboten, till exempel. Evenemanget riktar sig till alla barn från fyra år och vidare upp till alla åldrar. Det kan inte rekommenderas starkt nog. Dessutom funkar det lika bra på iPad som dator.

Vi har i år en liten tävling i Kungsbacka kring Hour of Code. Dokumentera och publicera ert arbete via Instagram eller Twitter och tagga med #HoCKBA. Den bästa bilden vinner ett fint pris!

Vi gör lite reklam …

… för privata alternativet Skolutveckling Kungsbacka
http://skolutvecklingkungsbacka.se/

Välkommen till #TeacherMeet torsdagen den 7/5
klockan 17.00

I vår ligger fokus på Entreprenöriellt lärande och hur vi förbereder vår verksamhet och elever för framtidens kompetenser och digitala förmågor.

Som besökare får du chans att ladda upp med positiv energi genom att nätverka med härliga människor. Du får nya idéer när du lyssnar på föreläsningar och deltar i olika samtal vilket resulterar i att du kan utveckla din egen verksamhet och till och med skolan du arbetar på.

https://docs.google.com/forms/d/14ag5V3_vm-K_COsyQt02Sx7LpXMspKi93Pum4QIQjGk/edit#