IKT-dag med F-1 grupp på Älvsåkersskolan

Under hösten har pedagogerna på F-1 haft IKT-dagar med eleverna.  Syftet har varit att introducera digitala verktyg för barnen och inspirera till hur man kan arbeta med dem. Med stöd av tre IKT-pedagoger fick Barnen prova på att göra sagor med verktyget “Puppet Pals”, lära sig grunder för hur tangentbordet fungerar och de fick plocka isär en dator för att få en första uppfattning om elektronik.  Av skrotet fick de sedan bygga datorrobotar till Drottning Microchip. Barnen är väldigt nyfikna och vetgiriga vilket skapar bästa förutsättningar. En positiv “bieffekt”  är att pedagogerna får tips och idéer hur de kan arbeta vidare i vardagen med digitala hjälpmedel. På F-1 avdelningarna har de fortsatt att arbeta med digitala hjälpmedel och skapat fler sagor på iPaden, mejlat och börjat att använda Skype för att kommunicera med omvärlden.