IKT på fritidshemmet – Kullaviksskolan

Ett reportage om IKT på fritidshemmet. Kullaviksskolan.

Barnen önskade data och Ipads på fritids.
Vi introducerade Minecraft. (Går bara att köra genom min dator, då jag startar servern)
Vi visade byn som storbild på väggen så barnen hela tiden såg hur byn växte fram
Vi delade in i pojk och flickgrupper, efter introduktionen, då pojkarna gärna tog över och sa vad flickorna skulle göra.
Vi hade två pass i veckan på ca 60 minuter. Vi blandade barn från våra tre 2:or. 10 barn åt gången.
En bit in på terminen satt de ibland 2 och 2 vid datorerna och de fungerade bra.
Tillsammans byggde de en liten by med stall, hus, kyrka bibliotek mm.
Barnen lärde sig efterhand att skriva in vad de önskade på chatten.
Regler: Ej förstöra för någon annan, inga vapen och monster, ej klanka ned på vad någon annan byggt.
Syftet: Att få dem att samarbeta, bedöma avstånd, se vad som behövs för att det ska fungera.
Utvärdering: En del av barnen tröttnade då de inte fick helt fria händer. De som fortsatte, arbetade väldigt bra tillsammans och gav varandra tips. Roligt att se när de hjälps åt.

På sportlovet ville vi testa något nytt.
Vi började med code.org, en lättare programmering för barn.
Vi mixade grupper och barnen fick börja på Kurs 1.
Barnen tyckte att det var lite väl lätt i början, men efter hand blev det svårare.
Svårare uppgifter gjorde barnen tillsammans på Smartboarden.
Man tränar på höger, vänster, vinklar och grader, pixlar och matte.
Flera elever tog med sig adress och kod hem och fortsatte hemma.
Efter avslutad kurs får man ett väldigt fint certifikat.
Kul att se barn som klarat en kurs gärna hjälper sina kamrater.
Flickorna verkar ha mer tålamod att klura ut uppgifterna.

Syfte: att barnen skall kunna göra enkla små spel och se hur de är uppbyggda.
Utvärdering: Jätteroligt – tråkigt. En del barn älskar det och en del vill inte alls efter att ha testat.

Ett reportage från årskurs 2 Kullaviksskolan.
Carina Hagman

Minecraft på fritids2