Inspiration, givande samtal och bubblande kunskap! #kbasett

Allt detta har vi fått uppleva under två härliga dagar på SETT-mässa i Stockholm. Årets tema är ”Fatta digitalt”! Vi upplever att de fyra aspekterna på digital kompetens, från Regeringens Nationella digitala strategi, är ledorden för årets SETT mässa. 

De fyra aspekterna:

  1. Förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  2. Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.
  3. Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.
  4. Kunna lösa problem och omsätta ideér i handling.

En föreläsare, Patricia Diaz tog upp hur viktigt det är med ökad elevaktivitet med digitala verktyg.

Hon vill ha en ökad elevaktivitet därför att det är en förutsättning för ett lyckat formativt arbete. För att detta ska fungera måste man ha en bra digital struktur. Här följer några av hennes förslag:

Classroom screen – är ett mycket bra verktyg som hjälpt till den allmänna strukturen i lektionsupplägget. Det blir tydligt, överskådligt och strukturerat.

Istället för att eleverna ska räcka upp händerna rekommenderar hon verktyget www.webtools.itgonline.se, där kan man få slumpmässiga val av elevernas namn men även göra grupper i olika storlekar

Vill man ha svar från alla elever i klassen så kan man istället för mini whiteboard använda www.whiteboard.fi, då syns allas svar framme på tavlan.

Quizlet är ett program som är bra att arbeta med begrepp både på individnivå och gruppnivå. Man kan även arbeta med Quizlet live där får eleverna arbeta i lag med att lösa ett visst antal uppgifter.

www.flipgrid.com är ett verktyg där man ska utföra ett uppdrag och svara i videoformat ex, du ska presentera dig, eller svara på en fråga, förklara ett fenomen.

 

Lika för lärare- snart är det dags Susanna Frigghe och Johanna Karlén

Tänk att kunna få en värdering av ditt arbete med att digitalisera din undervisning? Snart är det möjligt, den 19 april släpps LIKA för Lärare. Lika står för

Ledning

Infrastruktur

Kompetens

Användning

När du har svarat på olika frågor som rör ditt arbete kring digitaliseringen får du en sammanställning av dina svar i ett diagram. Därefter får du ut en handlingsplan där du får konkreta tips om hur du kan vidareutveckla ditt arbete. För att denna värdering ska bli så givande som möjligt så är det önskvärt att så många som möjlighet gör den. I sitt arbetslag är tanken att man delar den med varandra för att då tydligt se hur man kan gå vidare, kunna plocka upp specifika områden som behöver kompetens förstärkas. Man kan redan nu skapa sig ett konto för att få sig en uppfattning om hur verktyget fungerar. http://likalarare.skl.se/

Efter att ha tagit del av forskning och föreläsningar gällande digitalisering så är vår uppfattning att Kungsbacka kommun ligger långt fram i utvecklingen. Tillsammans har vi mycket kunskap. Nu ska vi gå vidare genom att dela med oss och våga.

// Vid tangenterna Ulrika Lundqvist och Pia Tabury //