Intervju 4 – #IS25april – Fredrik Lundin – Om Mattespel, Bambuser och Skype

Fredrik Lundin berättar om sina föreläsningar/workshops. Han berättar om hur  han använder mattespel i undervisningen. Ett av hans exempel är Mangahigh. Fredrik visade också hur man kan använda Bambuser för direktsändningar på internet och hur man kan använda Skype. Skype in the classroom tycker Fredrik är en riktigt bra tjänst för att få kontakt med andra klasser och pedagoger världen runt