Intervju 5 – #IS25april – Jonas Linderoth – Minecraft

Jonas Linderoth, spelforskare, föreläste denna gång mycket praktiskt kring en idé kring hur man kan använda Minecraft som verktyg för bildberättande. Hans idé går ut på man tar skärmdumpar ifrån Minecraft och bygger en berättelse kring det. Man kan då beskära bilder och jobba med bildutsnitt och lägga till pratbubblor likt en serietidning. Jonas menar att man på detta sätt kan göra det intressantare med  bildberättande, där man skapat sina bilder digitalt och där det går snabbare att förändra bildutsnitt mm , jämfört om man skulle ha ritat för hand.

Mer om Jonas kan du läsa på hans blogg spelvetenskapliga betraktelser

För fler intervjuer så finns här en intervju om Spel och lärande – ett inslag i Spelbildning.se

Vid ett speltest inom ramen för “Gränsöverskridande onlinespel” på  Smedingeskolan – gjordes också denna intervju