Kulturupplevelse för förskolebarn

I veckan träffade barn från förskolor i Vallda, Särö, centrala Kungsbacka och Gällinge Sjörövar Mange och Katta Pirat.

Det var en föreställning med både sång och rörelse. Föreställningen var mycket uppskattad med engagerade barn och vuxna.

Arrangemanget samordnades och framfördes på två ställen i kommunen, dels i Särö idrottshall och dels i Sommarlusthuset.

Föreställningen har anordnats centralt genom Enhet Utveckling inom Förskola & Grundskola och förskolorna gavs möjlighet att boka biljetter.

Kulturupplevelser erbjuds till samtliga förskolor i kommunen genom förskolornas kulturombud.

Liknande arrangemang kan ses som en del i Kungsbacka kommuns strävan att ”erbjuda möten med kulturella uttryck i syfte att främja barnens/elevernas allsidiga personliga utveckling till, kreativa, kompetenta, initiativrika och ansvarskännande individer och medborgare”.

Ann-Helen Davidsson
Utvecklingsledare Kultur