Matematikprojektet på Gullregnsskolan, del 3.

En ny upplaga av artikeln!

Jag heter Kajsa Cronelid och har startat ett matematikprojekt på Gullregnskolan. Här är min och klass 4 resa.

Omorganisering av lektionsupplägg 

Nu var det dags att ta tag i lektionsutformningen. Eftersom eleverna har svårigheter att använda tiden under matematiklektionerna optimalt är det nödvändigt att pröva nya strategier och metoder. Att vara aktiv under lektionerna definierar jag med att eleverna kontinuerligt arbetar med någon form av matematiskt objekt under hela lektionspasset.

Vi behöver trygghet och förutsägbarhet. Vi behöver en struktur som eleverna kan känna sig trygga i men ändå så pass flexibel att den har rum för variation och inspiration. Så tydliga ramar med varierande innehåll verkar vara en framkomlig väg.

Om elever/människor har svårt att hålla fokus under långa pass behöver vi dela in passen i delar. Så korta pass med tydlig struktur och tydliga förväntningar och mål. Återkoppling är även en viktig del för att öka motivationen så det behöver också vara en del av vardagen.

Varje elev ska dessutom kunna nå sin potential och arbeta på sin nivå.

Vi började arbeta efter ett cirkulationsschema där aktiviteten byts ungefär var 20:e minut för att hålla uppe elevernas koncentration/motivation/aktivitet. Lektionen inleds med en tydlig översikt om vad som ska ske och vad vi ska lära oss och vilka mål vi har. Därefter delas gruppen in i tre delar. Från början hade jag delat klassen i tre lika stora delar men insåg snart att det fanns mycket att vinna genom att vara flexibel och ha flytande grupper utifrån lärobjektet.

Ok, men nu måste jag ju fylla passen med varierade aktiviteter och se till att utnyttja våra nya digitala verktyg. Vissa delar måste eleverna kunna klara självständigt, vissa bitar skulle träna förmågor, andra färdighetsträning, problemlösning osv…

Nu började en ny jakt efter digitala plattformar, appar, muntliga övningar, lekar, spel och annat kul!

Fortsättning följer…