Mount skolutveckling – träffa Kungsbacka delar

Idag måndag, vecka 44 startade Mount Skolutveckling. Kungsbacka delar redaktionen är på plats och här nedan ser du delar av redaktionen.
Vi kommer under måndag och tisdag förutom att stå i montern, spela in ett flertal filmer med föreläsare och deltagare.

 
bild-17

Helen Pettersson, Fredrik Hermansson, Åsa Blide Larsson, Fredrik Höög och Mats Larsnäs. I filmen nedan presenterar den återstående redaktionsmedlemmen Mia Moberg Kungsbacka delar montern.