Ny slöjdblogg på gång…

http://slojdrummet.wordpress.com

I slojdrummet kommer textilslöjdslärarna på Åsaskolan lägga upp filmade genomgångar av textilslöjdens alla moment. Det kommer även finnas stick- och virkbeskrivningar och en historisk genomgång. Bloggen är helt nystartad men vi har ändå hunnit med att lägga ut rätt mycket under momentet stickning. Fler instruktionsfilmer kommer läggas ut allt eftersom de blir färdiga.