Smartboard i förskolan – och “utmärkt” dessutom!

I förra veckan var Kungsbacka delar på visit hemma hos `Lära för livet´ pristagarna Sofia Olsson och Linda Johansson.
Det var vid Sofias köksbord som samtalet ägde rum, och vid den tiden var inte heller den fina utmärkelsen offentligt känd.
Pratstunden löpte på, vi talade om vad som inspirerar och skapar drömmar. Vad kan det vara som får två kompisar och kollegor att ta sig an det gedigna arbetet att skriva en bok om sina erfarenheter av Smartboard som verktyg i lärandet bland barnen i förskolegruppen? Det känns som en riktigt fin förmån att här få presentera författarnas egna tankar om processen, helt klart är att lusten finns kvar och jag tror inte vi hört det sista från Linda och Sofia när det gäller utveckling och lärande i förskolan.
Att de skall fortsätta dela med sig till kollegor i Kungsbacka på olika vis har vi redan kommit överens om 🙂

Över till dem!

– Vi heter Linda Johansson och Sofia Olsson som jobbar på Prästgårdsängens förskola, i Kungsbacka kommun. Vi har skrivit en bok, Lär och lek med smartboard i förskolan som innehåller tips, idéer och utförliga beskrivningar på hur man gör roliga och pedagogiska aktiviteter som man kan använda i verksamheten ute på förskolorna.
Det är dock inte alltid så lätt att hänga med i allt det nya som händer ute på våra förskolor och många pedagoger hinner eller orkar inte ta tag i att lära sig de nya digitala verktygen. Vår tanke med att skapa denna bok är därför att på ett enkelt sätt hjälpa dig som pedagog att komma igång med att använda ett av verktygen, nämligen programmet Notebook som du använder ihop med din smartboard.
Notebook är ett fantastiskt pedagogiskt verktyg som vi använder oss mycket av och vi hoppas kunna inspirera dig som pedagog som har, eller som planerar att skaffa, en smartboard att börja våga skapa egna aktiviteter i Notebook.

När vi fick smartboarden började vi fundera på hur vi ville använda den i vår verksamhet. Vi började med att ta fram Notebook tillsammans med barnen där de kunde rita och upptäcka de olika pennverktygen. Tillsammans med barnen lärde vi oss många av notebooks verktyg. Barnen tyckte det var roligt och spännande, där de lärde sig fort och utmanade oss att lära oss mer. Då försökte vi hitta färdiga aktiviteter till barnen men hittade inte så mycket.

Sofia fick ganska snabbt tillfälle att gå en utbildning i programmet Notebook. Under utbildningen var det bara en pedagog som kom från förskolan, resten kom från skolan. Vi upptäckte att vi hade ett annat förhållningssätt till hur vi ville använda smartboarden jämfört med pedagogerna I skolan. Skolan satsade på att ha den som komplement under lärarledda lektioner, men för oss känns det viktigast att barnen själva ska kunna använda tavlan när de har lust. Vi utformar aktiviteterna efter barnens intresse och erfarenheter.. Notebook är även med på våra samlingar. Till skillnad från lärplattan är smartboarden inte begränsad till antal barn, utan snarare till lokalens storlek. Under storsamlingar har vi använt oss av flera aktiviteter där vi har kunnat få över 70 barn att bli engagerade och delaktiga på en gång. Smartboarden fungerar även utomordentligt bra att ha i den vanliga samlingen på avdelningen med stora eller små barngrupper.
Tack vare tavlans storlek ser alla barn vad som händer och kan på så sätt lättare hänga med
i sammanhanget. Av den anledningen upplever vi också att smartboarden skapar mindre konflikter än lärplattan då alla barn känner sig mer delaktiga.
På smartboarden interagerar barn och pedagoger – vi visar, jämför och kommer på olika lösningar tillsammans.

Vi och barnen tycker att Smartboarden är ett spännande, roligt och lärorikt verktyg, som dessutom sparar tid för oss pedagoger. Genom boken hoppas vi kunna ge ALLA pedagoger en möjlighet att snabbt komma igång och förhoppningsvis upptäcka hur otroligt givande det kan vara att arbeta med smartboarden.IMG_2262.JPG