Grundutbildning i Bornholmsmodellen – språklig medvetenhet

Nu anordnas ytterligare en grundutbildning i Bornholmsmodellen och språklig medvetenhet för pedagoger i Kungsbacka. Utbildningen riktar sig till främst till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. Utbildningen vänder sig till personal som inte har någon eller endast har liten erfarenhet av att arbeta med Bornholmsmodellen. I utbildningen kommer följande områden att beröras:

  • Vad är språklig medvetenhet och varför ska vi arbeta med det?
  • Bedömning och kartläggning av fonologisk medvetenhet
  • Presentation av materialet i Bornholmsmodellen
  • Utbyte av erfarenheter kring det praktiska arbetet med eleverna

Utbildningen fördelas på tre tillfällen under vt 2017 och kommer att bestå av såväl teori som praktiskt arbete:

  • Onsdag 8 mars kl. 15.00–17.00
  • Måndag 20 mars kl. 14.00–16.00
  • Tisdag 4 april kl. 14.00–16.00

Lokal: Varla/Torås-rummet i Sommarlusthuset, Sommarlustvägen 2.

Ansvariga för utbildningen är Jenny Dufvenberg och Pernilla Holmberg, båda språk-, läs- och skrivutvecklare på enhet Utveckling.

Anmälan görs senast tisdag den 28 februari på nedanstående länk. Bekräftelse på deltagande i fortbildningen kommer att skickas ut via e-post.

Klicka här för anmälan!

 

Välkommen!

Jenny Dufvenberg och Pernilla Holmberg
Språk-, läs- och skrivutvecklare i Kungsbacka