Nytt läxtänk!

-Det här var den roligaste läxa jag varit med om hittills, hela familjen är engagerad! sade en mamma till mig igår på föräldramötet!

I samband med rättningen av de nationella proven i matematik, funderade jag över vilka svårigheter eleverna visade i matematiken. Jag började med att analysera vilka frågor eleverna gjorde de största missarna i. Det visade sig att även de enklare textuppgifterna varit svåra. Jag bestämde mig för att gräva där jag står och jag intervjuade några av eleverna, där jag betonade extra på orden, läste texten flera gånger. Ställde frågor om förståelsen av textinnehållet, och eleven kunde denna gång lösa problemet. -Jaha, vad det så de menade, -Det var ju inte svårt alls, var kommentarer jag fick. Exempel på svårigheter är ord som hälften av, dubbelt så mycket, fler än, färre än mm.

Jag bestämde mig för att detta läsår ge eleverna lite annorlunda läxor än de traditionella. Nu får de läxor med textuppgifter en gång i veckan. Jag har informerat föräldrarna att jag behöver deras hjälp med detta.

   

Föräldrarnas uppgift är att ställa de kontrollerande frågorna till barnen utifrån en checklista. Huvudsaken är att få reda på om barnen har förstått uppgiften. Eleverna har även fått prova att ställa frågor till varandra för att fånga innehållet. Checklistan är följande:

1. Vad handlar uppgiften om?
2.Har alla/allt lika många/mycket? Vilka skillnader finns?
3.Vad är frågan?
4.Vad finns det för information i texten som du finner extra viktig?
5. Hur skulle du vilja börja lösa uppgiften och vad får du i så fall svar på?
Det primära är att de svarar på checkfrågorna, att däremot kunna lösa desamma är sekundärt och frivilligt, detta är viktigt att eleverna känner till och det tar bort pressen för eleverna!

Vi går också igenom olika sätt att lösa läxuppgifterna på tillsammans.

Vill du veta mer, kontakta mig
Åsa Öhrnell
asa.ohrnell@kungsbacka.se

Förstelärare i matematik
Smedingeskolan