Vänner – Tillsammans är vi oslagbara!

Tisdagen 21 maj var det filmpremiär på Facklan! Den blå gruppen på Lilla Lokets förskola bjöd in till en alldeles fantastisk föreställning som startade med mingel i foajén innan det var dags för alla inbjudna gäster att sätta sig i på plats i biostolen. Vi fick uppleva en magisk berättelse om vännerna i Kungaskogen där vänskapen mellan djuren står i fokus och vi fick även förmånen att i slutet få…

maj 23, 2019
Läs mer >>

IoT-hubb Skola – sakernas internet kommer till Furulidsskolan och Björkris förskola

maj 17, 2019

Torsdagen den nionde maj var det invigning av Kungsbacka IoT hubb skola – på Furulidsskolan. Elever i olika årskurser hade arbetet med många spännande funderingar kring hur sensorer och digital teknik kanske kan göra lärandet bättre och roligare. Arbetet startar nu så smått med en luftsensor. Invigningsceremonin avslutades med att den nya IoT hubb skylten blixtrade för första gången och alla närvarande fick en stund att bekanta sig med t.ex.ett…

Läs mer >>

Litteratur och läsning i förskolan

maj 13, 2019

En föreläsning för alla Polygluttanvändare! Arbetar du på någon av Kungsbackas förskolor och använder Polyglutt? Då hälsar Enhet Utveckling dig varmt välkommen till en inspirerande föreläsning med Agneta Edwards! “Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” Lpfö18 Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används läsningen? Som avkoppling vid…

Läs mer >>

God utdelning till Kungsbacka när nationella medel för praktiknära forskning delades ut

I Kungsbacka får vi nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta utveckla lärandet för våra barn och elever i enlighet med skollagens bestämmelser om att utbildningen ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Den 28 mars fick vi besked om att vi har ett brett deltagande i den nationella försöksverksamheten för praktiknära forskning i skolan – via det så kallade ULF-avtalet. ULF står för Utveckling, Lärande, Forskning och genomförs på…

april 1, 2019
Läs mer >>

Ståpäls gör yrket!

mars 22, 2019

Tal i bråkform på Åsaskolan, årskurs 4 Denna lektion fick vi uppleva ståpäls på våra armar. Diskussionen och lärandet tog ordentlig fart kring tal i bråkform. Lärandeobjekt: Tal i bråkform, hur vi kan dela upp en hel på olika sätt? Påstående: Den röda delen utgör hälften av hela papperet. Så inleddes lektionen i årskurs 4 på Åsaskolan där Åsa Öhrnell, förstelärare i matematik, leder lektionen tillsammans med Anna-Karin Larsson och…

Läs mer >>

Med sikte mot väst!

mars 14, 2019

Om två veckor åker jag till USA för att besöka skolor specialiserade på autism, ADHD och dyslexi. Jag heter Annika Björnhall och till vardags arbetar jag på Björkrisskolan och är även kommunövergripande handledare i Läslyftet. Via mina specialpedagogiska studier vid Göteborgs Universitet fick jag ett stipendium för att omvärldsspana och fördjupa min kunskap kring arbetet med elever med olika stödbehov. Anledningen till att jag valde just USA är att jag…

Läs mer >>

Informationshäfte till nyanlända elever

                         På Åsa gårdskola arbetar vi hårt för att nyanlända elever ska få en så bra skolgång som möjligt. En viktig sak är att föräldrar måste känna sig och vara delaktiga. Som en del i det här har studiehandledare i arabiska, Rana Hamawi med hjälp av lärare i svenska som andraspråk Nicolina Granath, gjort ett informationshäfte som de nyanlända…

mars 11, 2019
Läs mer >>

Kolla förskolors arbetssätt undersöks inom ramen för From great to excellent

mars 8, 2019

Området demokrati är en stor del av förskolans läroplan och våren 2018 började pedagoger från området Kolla ett medvetet och riktat arbete med uppdraget att främja demokrati. Förskolans arbete är nu en del i utbytet som sker inom From great to excellent, FGTE, under läsåret 2018-2019. Kajsa Envall förskolechef och Gabrielle Sohlman, förskollärare var i februari värdar för personal från förskolor i Varberg och Halmstad som gjorde ett besök för…

Läs mer >>

Kom igång med NE

mars 5, 2019

Kungsbacka kommun förskola& skola har kommunlicens på den digitala resursen NE, Nationalencyklopedin. NE innehåller många funktioner som är användbara både för elever och lärare! Vill ni få texten i NE uppläst så finns det två olika möjligheter. Använd uppläsningen i Microsoft Edge eller talsyntesen Vital, som ni kan ladda ner i Software Center. När du är i Kungsbackas utbildningsnät så behöver du inte logga in för att komma åt NE….

Läs mer >>

Save the date: FIKA torsd 4/4, 15.30-17.30

Boka redan nu in i din kalender: Nästa FIKA är på Hedeskolan torsdagen 4/4, 15.30-17.30. Programmet kommer med inbjudan lite längre fram. Meddela mig om du vill presentera något eller vill ha stöd av kritiska vänner med någon undersökning som du arbetar med: Mejla helena.sagar@kungsbacka.se. Helena Sagar Vetenskaplig ledare Förskola & Grundskola

februari 25, 2019
Läs mer >>

Makey-makey på Gällingeskolans fritids

februari 22, 2019

  Vi på Gällingeskolans fritids lånade en Makey-Makey låda. Vi gjorde ett piano av bananer som vi spelade på. Då kom vi på att bananerna behövdes egentligen inte utan barnen själva kunde bli spelbara när de höll i kablarna och så kunde ett barn spela toner genom att röra vid de andra. Det tog ett tag innan vi klurade ut hur det fungerade och vem det var som egentligen spelade….

Läs mer >>

3D skrivare

februari 8, 2019

Vilken succé.. Både barnen och jag har lärt oss mycket under denna tid när vi har lånat Makerlådan med 3D skrivare. Barnen har haft som tema Vännerna i kungaskogen och det blev självklart för barnen att måla av dessa figurer för att sedan skriva ut en 3D figur av sin teckning. Barnen var delaktiga hela processen vilket de tyckte var väldigt spännande.  Att kunna leka med sina figurer från Kungaskogen som de själva…

Läs mer >>

Välkommen på FIKA!

januari 15, 2019

Ulrika Frivold bjuder in till nästa FIKA på Älvsåkerskolan torsdagen den 31/1, kl 15.30-17.30. Programmet ser ut som följer: Ulrika F berättar om ett skolutvecklingsprojekt som de sökt och fått pengar för att genomföra. Annika Linell berättar om sitt arbete med Skolforskningsinstitutets forskningsöversikter och hur vi kan/planerar att använda oss av dem. Ulrica A och Helena (kanske Jerry och Eva) berättar som sina lärdomar från skolbesök på Nya Zeeland. Camilla…

Läs mer >>

God Jul & Gott Nytt År!

december 20, 2018

Kungsbacka Delar är sidan där Kungsbacka kommuns pedagoger i förskola och grundskola delar med sig! Här kan vi dela  inspiration, erfarenhet och kunskap runt skolutveckling  med hjälp av digitala verktyg, men även annat som belyser allt spännande som händer i våra verksamheter. Hälsningar från Fredrik Johansson, Karin Sönnerås, Cecilia Hasselberg och Helen Pettersson. För att komma i kontakt med oss eller bidra med material – gå till fliken Lämna material…

Läs mer >>

Save the date för FIKA: 31/1 15.30-17.30

december 19, 2018

Ulrika Frivold bjuder in till nästa FIKA på Älvsåkerskolan torsdagen den 31/1, kl 15.30-17.30. Markera i din kalender redan nu! Det preliminära programmet ser ut som följer: Ulrika berättar om ett skolutvecklingsprojekt som de sökt och fått pengar för att genomföra. Annika Linell berättar om sitt arbete med Skolforskningsinstitutets forskningsöversikter och hur vi kan använda oss av dem. Camilla Bratt vill gärna ha input från oss kritiska vänner till sin…

Läs mer >>

Att göra en poster av vetenskapliga artiklar!

december 17, 2018

Under hösten har fyra lärare och förskollärare från Kungsbacka läst en kurs på Halmstad Högskola; “Att läsa vetenskapliga artiklar”. Kursens syfte var att lära sig presentera pedagogisk forskning i vetenskapliga artiklar på ett lättillgängligt sätt. Formatet vi lärt oss kallas “poster”, ett smart sätt att organisera och visualisera forskningsresultat som man samlat ihop från flera håll. Vi har under kursen haft tillgång till högskolans databaser med en stor mängd forskningsartiklar….

Läs mer >>