Litteratur och läsning i förskolan

En föreläsning för alla Polygluttanvändare!

Arbetar du på någon av Kungsbackas förskolor och använder Polyglutt? Då hälsar Enhet Utveckling dig varmt välkommen till en inspirerande föreläsning med Agneta Edwards!


Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” Lpfö18

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används läsningen? Som avkoppling vid vilan, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen? Hur kan bilderboken användas i arbetet med till exempel språk, identitet, normer och värden? Varför är läsningen så viktig och vilken roll spelar boksamtal? Agneta Edwards är litteraturpedagog och författare till Bilderbokens mångfald och möjligheter (N&K 2008, ny utgåva 2019) och Boksamtal i förskolan (N&K 2017). Föreläsningen vänder sig till personal inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskolans första år. Du får argument, idéer och strategier för att arbeta medvetet med litteratur och läsning.

När? Måndagen den 27 maj 2019 kl. 16-17.30

Var? Aulan i Elof Lindälvs gymnasium

Boka in måndagen den 27 maj i din kalender och anmäl dig här! Anmälningslänk

Eller skriv in följande i webbläsaren: v1.se/1b3z

Varmt välkommen!

Jenny Dufvenberg, Pernilla Holmberg och Karin Sönnerås