Rss

Archives for : Kompetensutveckling

Kungsbacka DELARE – Maria Nätterdahl

Vad skapar motivation och hur lyckas vi prestera som bäst när det väl gäller?

Jag heter Maria Nätterdahl och är lärare på Aranäsgymnasiet i psykologi, kriminologi samt i ledarskap och organisation. Jag är även förstelärare och inom detta arbetar jag bland annat med att sprida kunskaper kring motivationsforskning och hur man praktiskt kan använda dessa teoretiska kunskaper för att påverka våra elevers motivation och inlärning. Ämnen som jag brukar beröra är vad som skapar långvarig motivation, grit, mindset, hjärnans plasticitet, motivationsklimat och självkänsla/självförtroende.

Utöver motivationsforskning har jag också hållit i föreläsningar för personal och elever kring att prestera under press. Vad är det som gör t.ex. att en del får ”prov-blackout” eller att det knyter sig när man skall hålla muntliga föredrag? Och det viktigaste, vilka knep kan både vi och eleverna använda oss av för att undvika detta. 

 

Om du vill komma kontakt med mig når du mig på,

Maria.natterdahl@kungsbacka.se

Tel: 0730-392546

Kungsbacka DELARE – Anders Kardborn och Elisabeth Lundin

Kommunikationsstilar

Vissa verkar aldrig förstå vad du säger – hur tydlig du än är. Visst är det ett mysterium!

Välkommen till en rad aha-upplevelser eller möjligen en och annan ånej-upplevelse kring några av de kommunikationsstilar som du kan möta i din vardag. Vad är det omgivningen egentligen försöker säga till dig? Och hur kan du göra dig förstådd?

 

Arbetsplatskultur

Alla har en, och vi bidrar till den varje dag, vare sig man vill eller ej. Det är många pusselbitar som bidrar till kulturen som finns på en arbetsplats. Våra vanor och ovanor, mind-set och vårt sätt att agera är viktiga delar som formar arbetsplatskultur. Frågan vi behöver ställa oss är, har vi den arbetsplatskultur vi vill ha och som vi behöver för att lyckas med vårt uppdrag? Vad har ni t.ex. för ovanor och vanor hos er? I det här inspirationspasset utforskar vi tillsammans vad som kännetecknar kulturen på er arbetsplats och resonerar kring invanda sanningar och om vad som egentligen ”sitter i väggarna”. Vi avslutar med att dela erfarenheter kring hur arbetsplatser i allmänhet kan stärka och utveckla sin arbetsplatskultur, och i synnerhet hur vi Kungsbacka Kommun kan stärka och utveckla vår.  

 

Kontakta Anders Kardborn, anders.kardborn@kungsbacka.se eller Elisabeth Lundin, elisabeth.lundin@kungsbacka.se

 

Nu startar en ny serie …

… med korta eller längre inlägg som skapar möjlighet att få kontakt med några av våra vassaste föreläsare i Kungsbacka.
Syftet med den här serien/kategorin är att ta tillvara alla fantastiska DELARE som anmälde sig och var i aktion under Kungsbacka – delar -lärande 11 maj i år. Vi låter delandet leva vidare här på Kungsbacka delar tills nästa gång en stor DELA – dag går av stapeln.

Alla som presenterar sig under parollen Kungsbacka delar lärande har lovat att de mer än gärna delar med sig av inspiration – på din arbetsplatsträff, på en studiedag eller kanske vid ett besök i din verksamhet.

All kontakt och överenskommelse sker mellan dig som är intresserad och personen i fråga. Du kommer att kunna söka våra Kungsbackaprofiler i kategorin Kungsbacka delar lärande eller via taggen med samma namn.

Den här bilden lägger vi överst i alla inlägg. 

Håll utkik – snart börjar det 🙂

 

Nu är vi på G…

…förskolor och skolor har startat ett nytt verksamhetsår och flertalet av oss börjar återfå vanan av tidiga morgnar och ett mer inrutat liv 🙂

Halva Kungsbacka delars redaktion hade i fredags förmånen att få delta på en dag späckad med inspiration från två av utbildningsvärldens giganter.
Under “The Mindset Conference”, trevligt arrangerad av Lin Education på Stockholm Waterfront Conference Centre, fick vi lyssna på Carol Dweck och James Nottingham. De båda gav oss fantastisk inspiration och många välgörande “aha” upplevelser på temat just utmanande lärande och “growth mindset”

När hon var ung var Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University, alltid fascinerad av hur vissa barn mötte sina utmaningar och misstag. Hon upptäckte och identifierade två kategorier som kan gruppera individer baserat på deras beteende, i synnerhet hur de reagerade på misslyckande. De med en “fast tankegång” (fixed mindset) tror att förmågor är mest medfödda och tolkar misslyckande som bristen på nödvändiga grundläggande förmågor, medan de med “tillväxtinriktning” (growth mindset) tror att de kan förvärva någon given förmåga förutsatt att de investerar ansträngning eller studier. 
Och det kan läras – man kan träna sin hjärna. Hör Carol i ett klipp om kraften i att alltid tänka …

Jag kan inte detta – ännu. The Power of Yet

 

James Nottingham är ständigt aktuell i skolutvecklingsvärlden. Hans första bok – Utmanande lärande – har publicerats på fem språk. Hans uppföljningsbok, Uppmuntrande lärande, beskriver hans arbete med föräldrar och samhällsgrupper, liksom med lärare och ledare. För närvarande skriver han en serie böcker för att dela de bästa strategierna för feedback, utmaning, dialog, framsteg och metakognition.

Här ett klipp som belyser en del av det som James talade om. Så underbart inspirerande och hoppingivande – se det också!! 

 

Som av en händelse hade måndagens Vetenskapens värld inslag med  just Carols Dwecks forskning och tankarna om att utmana oss alla i vårt ständiga lärande, att utveckla vårt Grit vilket beskrivs som ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar.  

Bästa skolan. Kan ny forskning visa hur undervisningen i skolorna borde göras om? I många länder talas det om skolkris, men det finns ljuspunkter. I amerikanska skolor testar nu psykologer och hjärnforskare metoder som tar hjälp av den senaste forskningen. Även USA har drabbats av dåliga resultat i PISA-testerna, men nu hoppas man att forskarnas nya kunskaper om hur vi lär oss saker kan vända allt.”

Det möjligen självklara, men svåra är att utmana sig på den befintliga kunskapsnivån och ta steget utanför “the comfort zone”, kämpa med lärandet och sedan vara öppen för feedback och inse att jag möjligen kan lära mig något av den. En utmaning för den lärande människan, oavsett ålder.

Välkomna tillbaks – nu börjar det 🙂

Rekommenderas!

Vetenskapens värld – kan ses till 25 september

 

 

 

 

Lärstämma på Enhet Modersmål

Onsdag den 10 maj var det lärstämma på Enhet Modersmål. Lärstämman är Enhetens alldeles egen dela-dag. På förmiddagen fanns det parallella workshops och presentationer i tre olika pass, på eftermiddag presenterades samma innehåll som utställning.  

 

Ämnena vi kunde fördjupa oss i var mycket diversa: bedömning av skriftliga förmågor, olika moduler i läslyftet, provkonstruktion för Moderna Språk på gymnasiet, det nya modersmålsstödet, undervisning för barn i behov av särskilt stöd, alfabetisering, studiehandledarens roll i nyanländas lärande samt arbetssätt och arbetsformer för studiehandledning. På förmiddagen fick varje lärgrupp på 45 minuter antingen presentera hela sin lärprocess och resultat eller genomföra en workshop med utgångspunkt i lärfrågan. De lärgrupper man inte hann ta del av på förmiddagen kunde man besöka i utställningen på eftermiddagen. Där kunde man bläddra i litteratur, göra olika övningar, diskutera material och ta del av olika verktyg som kan underlätta undervisningen som t.ex. tankekartor och matriser.

Lärstämman är avslutningen av årets arbete med kollegialt lärande i lärgrupper efter Hans-Åke Scherps modell. I början av läsåret bestämmer varje lärgrupp en lärfråga som de vill fördjupa sig i, varefter en årsplanering görs och arbetet börjar. Årets lärstämma var upplagd med parallella presentationer och workshops på förmiddagen och bemannade utställning på eftermiddagen. Det visade sig vara mycket givande, då det var lättare att ta till sig nya kunskaper i mindre grupper och det var roligt att träffas och prata under avslappnade former. Lärstämmans funktion är dels att visa upp de kunskaper och förmågor man har tillägnat sig under läsåret så att de sprider sig i kollegiet, men dels också att inspirera lärarna inför nästa läsår. Vecka 20 börjar arbetet med att få fram nya lärområden och sammanställa kommande läsårs lärgrupper.

Är du intresserad av att lära dig mer om de olika ämnen som presenterades, eller om att arbeta i lärgrupper, ta då kontakt med: Ewa.pyk@kungsbacka.se, Ksenia.nifakina@kungsbacka.se, mariska.ruttink@kungsbacka.se

Glöm inte anmäla till Kungsbacka delar lärande – 11 maj!


Den 11 maj delar vi lärande – det vill du inte missa!
#kbadelarlarande

Här är länken

https://www.delegia.com/kdl17

Skolförvaltningarna i Kungsbacka genomför då årets häftigaste dag för kollegialt lärande. 

Gå in och botanisera i det FANTASTISKA programmet!

Du får anmäla dig till tre seminarier och kanske något mer i eftersläppet 24 april.

Programmet och praktisk information hittar du i länken nedan och ovan. (samma länk)

Ha tålamod –  många härliga seminarier kan ta en liten stund att ladda…

Välkommen med din anmälan!

https://www.delegia.com/kdl17

Skype i undervisningen

För tredje året i rad har vi i årskurs 5 på Iseråsskolan valt att samarbeta med Vasamuseet i Stockholm, för att lära oss mer om Stormaktstiden och vad som egentligen hände med regelskeppet Vasa.

Snabbt går ju också resan till Stockholm, när man gör det via Skype. Vi får gå ombord på skeppet – något som bara kungar, drottningar, presidenter och nobelpristagare får göra i annat fall.

Eleverna har chans att ställa frågor om skeppet och vi får också en rundvandring. Idag var vi längst fram i fören men också på undre batteridäck, där kanonerna stod en gång i tiden.

 
Har ni inte ”Skypat” med Vasamuseet tycker jag att det är något ni bör testa. De tar emot klasser från många åldrar men tänk på att kontakta dem i god tid för att kunna önska tid.

pedagoger.vasamuseet@maritima.se

Vill ni veta mer om Skype med Vasamuseet?

Hör då av er till mia.moberg@kungsbacka.se

 

 

Skoldatateket Omvärldsbevakar

En av Skoldatatekets uppgifter är att omvärldsbevaka och sprida information till pedagoger i kommunen. Vi vill gärna dela med oss av en webbplats som vi tror kan vara en resurs i arbetet med att stödja barn och ungdomar med ADHD. Materialet heter ADHD i skolan och har utvecklats i samarbete med ADHD Europa och en europeisk expertarbetsgrupp för medvetenhet om ADHD, European ADHD Awareness Taskforce.

Materialet består av 5 interaktiva böcker;

  • Tala om diagnos, hantering och behandling
  • Förbättra utbildning och studieteknik
  • Hantera beteende
  • Förbättra livskvalitet och sociala färdigheter
  • Presentation av arbetsgruppen

Till böckerna finns diskussionsguider och hjälpmedel för barn/elever i form av olika nedladdningsbara PDF:er.

ADHD Europa bildades 2008 och har drygt 20 medlemsorganisationer.

En svensk aktör inom ADHD Europa är riksföreningen Attention och de är en av drygt 20 medlemsorganisationerna i ADHD Europa, som bildades I april 2008. Målen för ADHD Europa är i princip desamma som Attentions:

  • Förbättra livskvalitén för personer och familjer med ADHD
  • Stärka dem så att de kan ta vara på sina rättigheter och möjligheter fullt ut

Vi har tittat på materialet i ADHD i skolan och hoppas att ni ska hitta något som stödjer eller inspirerar er i ert arbete.

 

 

Kungsbacka Söders matematikprojekt

Vi kallar uppgiften för ”stora entryticketen”!

Lilla entry- och exitticket använder vi oss av varje lektion som snabb återkoppling om lektionsinnehållet för att hålla eleverna aktiva men också för att vi ska se utvecklingen.

Innan vi undervisar om vårt lärandeobjekt, positionssystemet med decimaltal måste vi ta reda på vad vi ska undervisa om innan vi tänker oss hur vi ska undervisa om det, det är en av delarna av att vara proaktiv i sin undervisning. Vi kallar vår uppgift för en stor entryticket, där eleverna ges möjlighet att visa vad de redan kan och vad de inte kan. Förutom att vi ser vad de redan kan och inte kan är det också viktigt för oss att upptäcka lägstanivån men också den högsta nivån av kunnandet i klassen, för att kunna lägga upp undervisningen på bästa sätt. Här vill vi visa vilket sätt vi använde på Frillesåskolan tillsammans med lärarna i matematik i just detta lärandeobjekt.

Vilka begrepp behöver vi få med: siffror, tal, negativa tal, exponent, bas, decimaltecknet, komma, position, värde, närmevärden, avrunda, de olika räknesätten, tiopotenser, potenser och kvadratrot.

Uppgiften: Eleverna får i uppgift att placera ett visst antal tal på en tallinje. Eleverna är uppdelade tre och tre och vi går runt och lyssnar och ställer stöttande frågor för att se vad vi behöver fokusera på under lektionen efteråt, alltså vad kan eleverna och vad kan de inte? Uppgifterna de placerar ut på tallinjen (en lång kassakvittoremsa från 0-1) är följande:

3 hundradelar 795/1000 0,7•0,6 0,09 avrunda till 2 decimaler 0,675 avrunda till 1 decimal 0,675
30 hundradelar 0,175 0,0075/0,01 0,9 Valfritt tal mellan 0,2 och 0,3 Skriv talet här: Valfritt tal mellan 0,2 och 0,3 Skriv talet här:
3 tiondelar 7/100 0,7 ∙ 0,5 0,90 Avrunda till tre gällande siffror 0,7759 Avrunda till en gällande siffra 0,0756
0,001 ∙ 0,0001 o,75 0,900 7/10 Avrunda till tre decimaler 0,77559 Avrunda till två decimaler 0,77559
0,0075/0,01 0,001/0,1 X²=0,25

X=

0,17 10-² √0,36

 

(Entryticket)Ni har fått ett långt papper (kassakvitto). Av det skapar ni en lång tallinje graderad mellan 0 och 1. På denna tallinje ska ni placera ut korten som ni fått, där ni tycker de ska vara placerade. Resonera sinsemellan och var överens när ni placerar era kort. Efter genomgången har ni möjlighet att flytta era kort om ni så önskar.  (exitticket)

Progressionen i denna uppgift: Att använda sig av tiopotenser och potenser och kvadratrot.


När de är klara med sin tallinje har vi en genomgång om det vi har sett är svårt och eleverna får sedan placera om sina tal på tallinjen, jämföra med varandra och därefter kunna motivera sin placering i helklass. Det som eleverna upplevde svårt var att multiplicera två tal som är mindre än noll. I detta fall så fastnar de på roten ur 0,36 samt 0,6 ∙ 0,7. De har förståelse för att 0,6 ∙ 2 är lika med 12 tiondelar, alltså att svaret är 1,2 så eleverna har inga svårigheter att multiplicera ett tal mindre än noll med ett heltal. Om de multiplicerar 0,6 ∙ 0,7 svarar de antingen 4,2 eller 0,42 där det sista talet är rätt. Om de multiplicerar 0,06 ∙ 0,06 får de detta till 0,36 eller 0,0036 där det sista talet är rätt. Eleverna har bra koll på att när de multiplicerar med tal som är mindre än ett så blir svaret ett mindre tal. Vi ser nu att vi behöver skapa en förståelse hos eleverna samt ge dem strategier hur de ska tänka när de multiplicerar två tal som är mindre än ett med varandra.

Det som gör denna lektion så bra är att vi nu vet vad vi behöver undervisa om, men också i vilken ordning. Följande lektion handlar om ovanstående och nu ges också möjlighet att flytta sina tal, grupperna resonerar med varandra och flyttar korten. Efterföljande lektioner går djupare in på tal i bråkform och procentform. Nu kan deras tallinje kompletteras med dessa tal också och blir då den stora exitticketen. Detta innebär också att vi gett eleverna möjlighet att på varje lektion öva på de fem matematiska förmågorna, begrepp, metod, resonemang, problemlösning och kommunikation.

Som utveckling skulle man kunna ha tallinjen levande uppsatt på väggen där eleverna kan flytta sina kort vartefter förståelsen infunnit sig om talets placering.

Mer om projektet

I Kungsbacka Söders matematikprojekt ingår fyra högstadieskolor, Åsaskolan, Smedingeskolan, Åsa Gårdsskolan och Frillesåsskolan. Cirka 25 matematiklärare omfattas. samt en åldersgrupp på varje skola som man arbetar intensivt med. Projektet startade i augusti 2016 och pågår hela 2017. 

Åsa Öhrnell har arbetat som som förstelärare i matematik i Mölndals kommun. Där använde hon sig mycket av kollaborativt lärande och har föreläst om ämnet.

Marie Nemhed Gustafsson  har varit förstelärare i bedömning för lärande i Varbergs kommun och handledare i Skolverkets  matematiksatsning ”matematiklyftet”. Hon har också varit projektledare i andra matematikprojekt som finansierats av Skolverket. 

Marie Nehmed Gustafsson
marie.nemhed-gustafsson@kungsbacka.se
Åsa Öhrnell
asa.ohrnell@kungsbacka.se

Läs mer på:

http://sodersmatematikpedagoger.se

Nu börjar det bli bråttom…

… vi behöver dig verkligen – Anmäl dig som seminariehållare!

Den 11 maj ska vi dela lärande. Förvaltningen för Förskola & Grundskola (FG) och Gymnasie & Vuxenutbildning (GV) genomför en dag för kollegialt lärande över våra två utbildningsförvaltningar. Syftet är att utveckla lärandet för dem vi är till för; alla barn och elever i Kungsbacka kommuns verksamheter. Vi hoppas vi att du vill bli en av våra Kungsbackadelare.

Anmäl dig som seminariehållare

Den 11 maj mellan klockan 14 och 19 genomför vi dela-dagen. Alla anställda i utbildningsförvaltningarna kommer att erbjudas att lyssna och ta del av kunskap och tips i ett kollegialt lärande. Mellan respektive pass finns möjlighet till fika och trevligt mingel med kollegor.

Passet ska vara 30-45 minuter långt och du bestämmer vad det ska handla om. Vi kommer använda lokaler på Varlaskolan och på Elof Lindälvs gymnasium.

Mer information finns i det här dokumentet och via länken kan du göra din anmälan och beskriva vad du vill prata om. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lars Clemensson på FG eller Frida Fogelmark på GV.

Här kan du se inbjudan

Vi ser fram emot att just du är med och bidrar! Tipsa gärna en kollega också!

Programmet kommer i april

Vi räknar med att kunna publicera programmet för dagen i början av april. Du som delar kommer få chans att välja de seminariepass du vill gå på före alla andra!