Reflektera mera!

Reportage från ytterligare ett av projekten inom förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik, högskolan i Halmstad.

Pedagogerna Louise Eskeland, Linda Strömbäck och Cecilia Wennerbäck tar oss med till en värld av ljus och kontraster, med barn som naturvetenskapliga forskare.

Projektnamnet Reflektera mera är dubbelbottnat och anspelar både på reflektion som fenomen samt reflektion som ett kognitivt redskap. Att kunna ställa hypoteser, sätta sig in i olika perspektiv och dela detta tillsammans med andra barn och pedagoger har varit huvudmålet med detta projekt.

Presentationen kan stoppas om läshastigheten blir för snabb.