SETT 2015 – Detta fick jag med mig!

Mitt mål med denna resa var att få inspiration till att jobba ännu mer med digitala verktyg ibarngruppen. Jag ville ta del av och inspireras av föreläsare om det moderna och innovativa lärandet.Som IKT pedagog ville jag hitta tillbaka till min glädje att utveckla arbetet i barngrupperna för att jobba med Ipads och smartboards. Känna att detta är rätt och utvecklande för våra barn.

DET fick jag absolut med mig. Så mycket att göra och prova och lära ut. Jag fick massor av tips och idéer att jobba med.

Dessa frågor vill jag sprida till våra arbetslag i Åsa, frågor vi ska ställa oss själva innan vi planerar vår verksamhet.

Inspiration av Anna Lundholm Ehns föreläsning.

# Vad ska vi göra?

# Varför ska vi göra det?

# För vem ska vi göra det?

# Hur ska vi göra?

# När ska vi göra det?

En medveten pedagog…

# Är något alla barn har rätt till

# Är nyfiken på att lära sig tillsammans med barnen

# Ser möjligheter

# Reflekterar

Vi som arbetar med barn ska vara nyfikna på att lära oss nytt, det ingår i vårt uppdrag att utvecklaoss, barnen och vår verksamhet. Vi ska inte alltid göra som vi alltid har gjort utan vi ska testa nytt ochprova det som är aktuellt nu och hålla våra barn och oss aktuella med dagens teknik.

Det jag tog åt mig mest från föreläsningarna, var just möjligheten att våga testa och prova olika program och tekniska verktyg tillsammans med barnen. Vi behöver inte kunna så mycket från börjanutan vi lär tillsammans med barnen, följer lärprocessen från start tillsammans.

Det är  inte svårare än så. Våga prova och våga misslyckas och sen lyckas med barnen.

Ett bra tips från Nina Edlunds härliga föreläsning. Synliggöra programmering med barnen. Användappar för programmering, tex Lightbot, bygg en legobana lika som i den digitala appen, rita på ett papper, lägg ut pilar på golvet och låt barnen programmera sin kompis att gå en bana.

Använd tekniken både digitalt och analogt.

Susanne Larsson
Pölagårdens förskola