#kbasett15
Jag arbetar på Made by Kungsbacka som är en satsning från förvaltningarna FG och GV samt Kommunstyrelsen/näringsliv. Made by Kungsbacka främjar företagsamhet och kreativitet. Inspirerar till nyfikenhet och samarbeten och bygger broar mellan utbildning, näringsliv och omvärlds. En del av mitt uppdrag är att sprida goda exempel och uppdatera intresserade […]

Tankar från Katrin på “Made by Kungsbacka”