#SETT: Hur kan man som rektor arbeta med digital kommunikation på ett strategiskt sätt?

Pia Hjertström/ Rektor Åsaskolan F-3

Som en av många deltagare på SETT mässan i Kista hade jag förmånen att få lyssna till Christer Holger, rektor Skapaskolan i Huddinge. I sin föreläsning fokuserade han på hur man som nystartad friskola kan arbeta både inom organisationen och utåt med digital kommunikation på ett strategiskt sätt.  Pia

 

Han definierade strategiskt såsom långsiktig och viktig. Att det man kommunicerar som skola ska vara genomtänkt ur ett långsiktigt perspektiv. Det ska också vara viktigt både i förhållande till vilket budskap man som skola vill få ut och vad omvärlden vill veta.

 

Christer Holger såg fyra mål med skolans kommunikation utåt:

  • Attrahera exceptionellt bra medarbetare
  • Attrahera nya elever
  • Stärka verksamheten så att samarbete och förståelse uppnås
  • Få god kommunikation med föräldrar

 

På Skapaskolan betonas läraren som den viktigaste resursen för en god utbildning. Man vill göra lärarna till hjältar och låta dem synas för världen, som Christer Holger uttryckte det. Det gör man genom att man lägger stor vikt vid att berätta om sina lärare. Man har producerat små filmsnuttar om 1-2 minuter om varje lärare. På filmen berättar läraren om sin syn på undervisning och lärande. Hen presenterar också sina styrkor som pedagog samt något litet om sig själv, tex fritidsintressen.

 

En annan del i skolans digitala strategi är att dela med sig av alla bra saker man gör. Man visar upp verksamheten på både Instagram och Facebook. Dessa sidor är väldigt aktiva. Det delas flera foton om dagen i dessa forum. En förutsättning för detta är att alla elever har tillåtelse från sina föräldrar att vara med på foto på internet. Detta har man lagt som en förutsättning när eleverna börjar på skolan. Som rektor på en kommunal skola kan jag se att detta är en svårighet för oss eftersom vi inte kan ha det som ett villkor för att en elev ska kunna börja hos oss. (Frågan är om man kan det som friskola ;-).)

 

Saker som jag tar med mig att fundera vidare på som rektor:

  • Hur blir vi bättre på att visa upp allt bra vi gör?
  • Hur visar vi upp våra kloka medarbetare på ett bättre och mer strategiskt sätt?
  • Hur kan jag som rektor kan stimulera medarbetarna till att i högre grad delta i digitala autentiska samtal om skola och skolutveckling på tex Twitter och Facebook?

 

Pia Hjertström/ Rektor Åsaskolan F-3