#SETT: Om “Appar i helklass”

Av Gina Andersson, Varlaskolan

Jag lyssnade på matematikläraren Camilla Askebäck Diaz under SETT-mässan den 7-8/5. Hon tyckte att det var självklart att man skulle utnyttja den digitala tekniken i matematikundervisningen. Hon föreläste bla  om ”Appar i helklass”

Hon tycker att man skall använda appar i undervisningen för att lyfta det pedagogiska tänket och hon tycker att man kan visa eleverna på ett annat sätt i och med apparna. Hon tyckte att det var häftigt när det får effekt och eleverna väcks och blir med i undervisningen på ett annat sätt.

På hennes skola har inte alla Ipads men hon berättade att man kan göra mycket med Ipaden även om det bara är läraren som äger en Ipad.

Hon visade hur man med hjälp av appar kunde jobba med olika delar eller bilder i apparna och arbeta med dem analogt om man bara har en Ipad. Hon visade t ex en app där omkretsen på en cirkel rullar ut och blir en linje, sådana effekter kan vara lite svårare att visa på whiteboarden.

T.ex. slice it där man tar upp ett problem på tavlan i helklass och sedan sitter eleverna i smågrupper med penna och papper och funderar och ritar. Sedan prövas det.

Hon upplever att eleverna lär sig mer när de kan lära sig på sitt eget sätt och att det är ett nytt arbetssätt gör att de blir mer nyfikna. Hon tycker också att det samarbetar bättre när de använder digitala verktyg och att när de skall redovisa för varandra vad de lärt sig är möjligheterna mycket större när de har digitala verktyg. Det är också roligt när eleverna tycker att det är kul.