Tillsammans för varje barn

Dag 2 i Inverness, Skottland

Idag fick vi ta del av chefers erfarenheter av arbetet nära verksamheten med att skapa rätt stöd, i rätt tid, till rätt barn. Alla poängterar vikten av att familjer inte ska behöva berätta sin historia flera gånger. De beskriver hur de tar ansvar via en för familjen utsedd person (en sk ”named person”) som tar ansvar för barnets plan.
Den här planen innefattar alla aktörers samlade kunskap om behov och insatser. Den utsedda personen är samma från 0-5 år, därefter ansvarig rektor under skolgången.
”The named person” har ansvar för både samordning och resultat.

På eftermiddagen gjorde vi ett studiebesök på Inches Primary School där vi fick möta den svenska rektorn Annika Jansson med personal och elever.

Tillsammans med andra professioner såsom socialarbetare, polis, hälso- och sjukvårdspersonal tar de ett gemensamt samhällsansvar för familjer och barn.

Verktyg som används för samverkan är My World Triangel och Well-being-wheel (se bild).

 

Dessa verktyg kan vi mycket väl använda som diskussionsunderlag den 12 september under temat Leverera välmående. Då kraftsamlar vi tillsammans på området – chefer, elevhälsopersonal och utvecklingsledare på Förvaltningen för För- och grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, Kultur – och fritid, Individ- och familjeomsorg samt Region Halland.

Vi ser alla fram emot att leverera tillsammans utifrån lösningsfokus och framåtanda!