Robot Bee besöker Liljans förskola

september 29, 2017

Vårt prioriterade mål är att barnen ska lära sig mer om teknik. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar- Lpfö 98 Rev. 2016 Vi har frågat oss själva (pedagoger). Vad är teknik för dig? Vad är teknik för barn? Vi har haft givande och lärorika samtal med varandra. I arbetslaget tog vi först reda på vad…

Läs mer >>

Kungsbacka DELARE – Robert Johansson

september 28, 2017

Rapport om ett samarbete mellan skolor där lärare möter varandra.   Bakgrund:  Jag arbetar som lärare på Fullriggaren Malevik 80 % och på enhet utveckling förskola grundskola 20 %. I januari 2017 fick jag frågan från verksamhetschef pedagogisk enhet söder om jag kunde tänka mig att vara en dag i veckan på en annan skola? Min chef på förvaltningen sa ok till det och att det vore intressant att se…

Läs mer >>

Algebra på Smedingeskolan

september 25, 2017

Vi undervisar algebra på Smedingeskolan. Länge har vi sett elever vara motvilliga till att lösa problem algebraiskt. Inte bara att formulera en algebraisk ekvation men också att kunna lösa den och förnimma den otroliga kraft algebra faktiskt har. För att lyckas med att ge eleverna den upplevelsen krävs att vissa förkunskaper finns hos eleverna. Vi har på Smedingeskolan låtit eleverna göra ett förtest där kritiska aspekter uppdagas, såsom förståelsen för…

Läs mer >>

Kungsbacka DELARE – Lars Hanning

september 22, 2017

Flipped Classroom Flipped Classroom, en effektiv metod för att öka elevernas inlärning, engagemang och delaktighet. Men vad innebär det? Hur gör man? Var ska man börja?   Jag heter Lars Hanning och har sedan 2013 arbetat med Flipped Classroom i min undervisning i matematik och fysik. Är du nyfiken på att lära dig mer? Hör av dig!!   Lars Hanning Legitimerad lärare i matematik och fysik Arbetslagsledare teknikprogrammet Aranäsgymnasiet 0300-83…

Läs mer >>

Kungsbacka DELARE – Hanna Olsson

september 20, 2017

Skype för företag – jobba tillsammans oavsett fysisk plats Öppna världen till gäster som inte kan komma på fysiskt besök. Lär dig möjligheten att arbeta i samma dokument med kollegor trots att ni inte befinner er på samma fysiska plats. Skype är så mycket mer än chatt – våga boka digitalt möte! Kontakt: Kontakta Hanna Olsson, Digitalt Center för mer information hanna.olsson@kungsbacka.se  

Läs mer >>

Vatten – grunden för människans välfärd!

september 18, 2017

Vi kallar vår planet för Jorden trots att den till största del består av vatten. Tre klasser i år 7 på Smedingeskolan och lågstadieeleverna på Fjärås-Bräckaskolan är tillsammans med sina pedagoger under det kommande läsåret med i  det pedagogiska projektet Vattnet i Skolan. Projektet är ett lokalt samarbetsprojekt mellan skola och näringsliv, LONA-projekt, och är en satsning av Naturvårdsverket.   Kungsbacka kommun ingår i ett avrinningsområde för sötvatten som heter…

Läs mer >>

Kungsbacka DELARE – Maria Nätterdahl

september 15, 2017

Vad skapar motivation och hur lyckas vi prestera som bäst när det väl gäller? Jag heter Maria Nätterdahl och är lärare på Aranäsgymnasiet i psykologi, kriminologi samt i ledarskap och organisation. Jag är även förstelärare och inom detta arbetar jag bland annat med att sprida kunskaper kring motivationsforskning och hur man praktiskt kan använda dessa teoretiska kunskaper för att påverka våra elevers motivation och inlärning. Ämnen som jag brukar beröra…

Läs mer >>

Kungsbacka DELARE – Anders Kardborn och Elisabeth Lundin

september 13, 2017

Kommunikationsstilar Vissa verkar aldrig förstå vad du säger – hur tydlig du än är. Visst är det ett mysterium! Välkommen till en rad aha-upplevelser eller möjligen en och annan ånej-upplevelse kring några av de kommunikationsstilar som du kan möta i din vardag. Vad är det omgivningen egentligen försöker säga till dig? Och hur kan du göra dig förstådd?   Arbetsplatskultur Alla har en, och vi bidrar till den varje dag,…

Läs mer >>

“Living Postcards” ett Etwinningprojekt på Furulidskolan

september 11, 2017

                                                                            Jag har precis kommit hem från ett kontaktseminarium i Tjeckien. Vi var 57 lärare/rektorer/ och samordnare, som i förra veckan samlades på ett slott strax utanför Prag. Seminariets syfte var att vi skulle få…

Läs mer >>

Arbetsmiljö för digitalt skrivande

september 7, 2017

För att undvika problem med nacke, axlar och rygg har Kungsbacka kommun utrustat alla klasser i årskurs 1-5 med ett antal så kallade biomekaniska öar. Det är ett koncept för att optimera arbetsmiljön under skolarbetet, både i sittande och stående . Bland annat är datorskärmen placerad så att eleven kan se på skärmen utan att arbeta med böjd nacke och pallen, med dess luftfyllda kudde, ger en bra hållning för…

Läs mer >>

Kungsbacka DELARE – Jörgen Näslund

september 5, 2017

Hej Jörgen Näslund heter jag. Lärare och praktiksamordnare på Introduktionsprogrammen Elof Lindälvs Gymnasium. Jobbar med praktik och hemundervisning. Tema för delningsseminarium är: “Hur ordnar man en framtid åt ungdomar som inte klarar av att vara i skolan”. Hör gärna av er! Med vänlig hälsning   Jörgen Näslund Lärare, Praktiksamordnare   Introduktionsprogrammen Elof Lindälvs Gymnasium Kungsbacka jorgen.naslund@kungsbacka.se 0300-833554  

Läs mer >>

Kungsbacka DELARE – Annika Björnhall

september 1, 2017

Annika Björnhall föreläser om sin studieresa till Nya Zeeland där hon besökte förskola och skolor för att se hur de arbetar med läs- och skrivinlärning. Mycket inspiration och kopplingar till läslyftet ges.  Annika är förskollärare med 20 års erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. Hon handleder läslyftet i kommunen från f-3 till 7-9. Nu studerar hon även till specialpedagog.     Hälsningar   Annika Björnhall Björkris skola Förskollärare, Handledare Läslyftet 0300-836470  …

Läs mer >>