• En skolgård full av liv
  • Nu drar vi igång andra året med Kungsbackas egen STL-utbildning
  • Förskolorna har testat Vklass
  • Gemensam skolutveckling i Halland – resultat från From great to excellent år 2
  • The Big Five – intryck från en studieresa – del 6.

Fortsättning Singaporematte

Fortsättning på arbetet med Singaporematte på Smedingeskolan och Åsaskolan. -Det här sättet är ju mycket lättare! är kommentarer vi fått men också -Varför inte skriva 4X direkt? Vi har nu introducerat Singaporematte på våra skolor och vill här beskriva våra reflektioner hittills. Irina Ramken på Åsaskolan arbetar Singaporematte med sina klasser varje lektion i cirka 10-15 minuter. Eftersom blockmodellen är ny för eleverna har hon lagt mycket tid på att…

Läs mer >>

Code Week, digitala lektioner och Basic programming

Vi arbetar från grunden med programmering och klassen (årskurs 2) har precis börjat programmera analogt. Det är ett fantastiskt bra (och underskattat) sätt att få grundläggande förståelse för programmeringen när vi ska fortsätta med blockprogrammering i Scratch JR och Kodable. Vi har pratat om begreppen, kod, algoritm, sekvenser, loopar och buggar. Eleverna har fått skriva sitt första egna analoga program och de har fått pröva att programmera mig och varandra….

Läs mer >>

Forskning från Kungsbacka kommun presenteras på internationell forskningskonferens i Italien – ECER 2018

“Just nu befinner vi oss i Bolzano, mitt bland vingårdarna i norra Italien, på en internationell konferens om forskning inom undervisning, lärande och skolan som organisation. Vi har presenterat forskning som vi har gjort i förvaltningen för förskola och grundskola.” Louise pratade om hur läraragens gestaltar sig i kollegiala samtal om sin egen praktik, den egna erfarenheten och innehållet ett allmänt råd: Arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram…

Läs mer >>

Nytt läxtänk!

-Det här var den roligaste läxa jag varit med om hittills, hela familjen är engagerad! sade en mamma till mig igår på föräldramötet! I samband med rättningen av de nationella proven i matematik, funderade jag över vilka svårigheter eleverna visade i matematiken. Jag började med att analysera vilka frågor eleverna gjorde de största missarna i. Det visade sig att även de enklare textuppgifterna varit svåra. Jag bestämde mig för att…

Läs mer >>

Modersmålsstöd i förskolan

Enhet Flerspråkigt Lärande satsar på Delakultur! Under höstterminens start har modersmålslärare på Enhet Flerspråkigt Lärande, tillsammans byggt upp en bank av material för modersmålsstöd i förskolan. Lisa Stubner och Melisa Rastoder Duric , två av kommunens modersmålslärare arbetar som vägledare. I rollen som vägledare underlättar de kommunikationen och samarbetet mellan förskolor och modersmålslärare för att därigenom bidra till ett likvärdigt arbetssätt. De började med att skapa ett “Introkit” med bilder,…

Läs mer >>

Micro:bit på Kungsbackas grundskolor

Det började med ett nätverk av kontaktpersoner från våra skolor som under förra läsåret tillsammans lärde sig grunderna i att programmera med Micro:bit. Skolorna fick sedan ut ett sett med 12 Micro:bits och nu är det dags att sprida kunskapen vidare på skolan. Under höstterminen erbjuds varje skola fyra workshops som leds av Haja Kod. Det är fritt att välja deltagare i workshopsen utifrån skolans önskemål. Man kan välja grupper…

Läs mer >>

FIKA-träff på Vägmästaren 13/9 – OBS! Ändrad plats och klockslag

Välkommen på FIKA på Vägmästaren torsdagen 13/9 kl. 16.00-18.00!  Anmäl dig snarast till nästa FIKA-träff! Notera ändrad plats och klockslag. Var? Vägmästaren När? Torsdag 13/9, kl 16.00-18.00.   Så här ser programmet ut just nu:   SYV-handlingsplan – hela skolans ansvar Presenteras av lärare från Frillesåsskolan. Frillesåsskolan skrev denna handlingsplan i samband med en utbildning som Skolverket och Karlstads Universitet arrangerade. De har nu fått i uppdrag av Projektet Yrkeskompassen…

Läs mer >>

Vi provar Singaporematte!

Åsa Öhrnell är projektledare under 1 ½ år för Söders Matematikpedagoger, numera förstelärare i matematik på Smedingeskolan samt 25%, matematikutvecklare Pedagogisk Enhet  Söder. Irina Ramken är  3-9 lärare samt gymnasielärare, arbetat 12 år i Ryssland. Arbetar numera på Åsaskolan. Årets analys av det nationella provet i matematik för åk 6 visar, att det många elever har svårt med är textuppgifter. Förståelse för vad som händer, hur många är inblandade och…

Läs mer >>

Inspiration: Pedagogiskt entreprenörskap i matematik och digitalisering.

Här kommer ytterligare ett gyllene tillfälle att både ge och få inspiration kring pedagogiskt entreprenörskap; denna gång med fokus på matematik och digitalisering. Du kommer att få höra om hur äldre elever har undervisat yngre elever i programmering på enskilda lektioner, på elevens val och på schemabrytande teknikdagar. Vad vill du berätta om? Släng bort Jante och kom till vår workshop på Kullaviksskolan onsdagen 26/9 kl 14.00-16.00 och dela med…

Läs mer >>

Aktivitetstavla som arbetssätt

Under våren har vi på Kolla förskola avdelning Kristallen arbetat med en aktivitetstavla. Det är ett arbetssätt som inkluderar barnen i vår verksamhet att vara med och bestämma vad de ska göra under deras vistelse på förskolan. Vi startade upp arbetet utan någon form av förberedelse för barnen. Efter två veckor hade vi en samling där vi tillsammans med barnen utvärderade den. Vi frågade barnen: Vad tycker ni om den?,…

Läs mer >>

Nu går vi och badar…

Redaktionen för KungsbackaDelar blickar tillbaka på ett spännande år som inneburit en ökad bredd i innehåll och att vi når ännu fler, både i och utanför Kungsbacka kommun.  Att lära med och av varandra är en viktig nyckel till lärandet – för barn, elever och pedagoger. Det finns många guldkorn där ute i våra verksamheter och vi vill tacka er alla som bidragit, delat och inspirerats under året.  Vi tar inte…

Läs mer >>

Skoltavlan #kbasett2018

SETT mässan 2018 Skoltavlan är en ny framtagen app. Den är interaktiv där du kan ta av en del redan skapade aktivitetstavlor och där du själv  enkelt kan skapa egna interaktiva aktiviteter. Du kan välja att det du skapar enbart ses av er eller så kan du dela det med andra ”Skoltavlan användare”. Appen går att använda vid Smartboarden för att skapa gruppaktiviteter likaväl som en individuell. Appen är i…

Läs mer >>

Processutbildning för studiehandledare på enhet Modersmål

Under vårterminen har vi IKT-pedagoger haft glädjen att processutbilda en härlig grupp med vetgiriga studiehandledare inom modersmålsenheten. Vi har träffats vid tre tillfällen och har under två timmar tillsammans utökat den digitala kompetensen och processat hur vi med hjälp av digitala verktyg kan utveckla undervisningen. Fokus har förutom digitalisering varit ett specialpedagogiskt elevperspektiv. Det kollegiala lärandet har löpt som en röd tråd både i och mellan träffarna. Vi har använt…

Läs mer >>

Trollsländans förskola undersöker insekter

På Trollsländans förskola har vi arbetat med insekter. Genom att få möjlighet till att titta närmre på insekterna använder barnen en iPad eller iPhone tillsammans med ett förstoringsägg med wi-fi. På iPad eller iPhone används en app där barnen kan ta bilder på det de undersöker eller filma. Efter barnen har tagit kort eller filmat kan de visa kompisarna på skärm eller projektor för att dela med sig. Sofia Olsson…

Läs mer >>

Samverkan förskola – omvärld på Stegatorps förskola

Ofta kommer mor- och farföräldrar och hämtar sina barnbarn på förskolan och med jämna mellanrum besöker förskolan församlingshemmet och sjunger för de äldre och stannar därefter kvar för en fikastund samt lite samtal. På detta sättet började vi knyta kontakter. Vi vill stärka vårt samarbete, detta med anledning för att öka kunskapen om bygden, överbrygga generationsklyftor, visa på hur de äldre hade det när de var barn, stödja aktiviteter som…

Läs mer >>

Bee-bot på Citrinen, Kolla Parkstads förskola

Vi på Citrinen på Kolla parkstad förskola har under denna terminen jobbat med temat resa. Vi har jobbat mycket med att få in digitalisering i barnens tema. När vi fick chansen att låna en Bee-bot som fått namnet ’Köris’ var valet självklart för barnen att göra en karta så även ’Köris’ kunde få resa till t ex Grekland. Elin Strömberg Kollaparkstads förskola  

Läs mer >>