Hollywood goes short – Hålabäck style

september 2, 2015

Under ett par dagar i slutet på maj fick alla elever i årskurs sex på Hålabäcksskolan arbeta med film. Projektet var genom Skapande skola och temat var Hollywood. Eleverna fick bekanta sig med filmhistoria, regi, manus, skådespel, klippteknik, ljud och ljus samt skapande av rekvisita innan det var dags att spela in en egen version av en känd Hollywood-scen.  Titanic, Det sjunde inseglet och Rymdimperiet slår tillbaka vara några av…

Läs mer >>

Skoldatateket tipsar

augusti 24, 2015

Specialpedagogiska skolmyndigheten har kommit ut med ett nytt stödmaterial; Delaktighet – ett arbetssätt i skolan. Studier och uppföljningar visar att skolan tycks ha svårt att stödja delaktighet för elever med funktionsnedsättning. I stödmaterialet beskrivs en delaktighetsmodell som skapar struktur för att upptäcka delaktighet och bristande delaktighet. Stödmaterialet finns att beställa eller ladda ner på: http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=15303

Läs mer >>

Vill ni vara med och testa ut ett nytt matematikprogram?

april 13, 2015

Lära Mera söker skolor som vill vara med och pröva ut ett matematikprogram för elever 12-18 år med särskilda behov? Mattekoden är ett webbbaserat träningsprogram som syftar till att förbättra matematisk förmåga hos elever med särskilda behov. Programmet innehåller en rad adaptiva övningar som är ämnade att fokuserat träna centrala matematiska färdigheter, så som sifferuppfattning, talkamraten, mönsterförståelse. Mattekoden utgår från aktuell forskning gällande hur matematiska färdigheter utvecklas och lärs in….

Läs mer >>

Matteportal ett nytt digitalt läromedel

mars 6, 2015

Matteportal är en ny webbbaserad portal med matematikövningar. I dagsläget är den gratis och den är fri från reklam. I Matteportal finns övningar som motsvarar läroplanen för år 1-6.             Både föräldrar och lärare kan skapa konton för att följa elevernas lärande, ta ut rapporter och dela ut läxor. Matteportalen fungerar bra både på smartphones och ipads. Kika gärna vidare på http://www.matteportal.se  

Läs mer >>

Istop motion på Brokö fritids

februari 20, 2015

På Fjordskolan, Brokö fritids, under Sportlovet lät vi de elever som var på fritids få prova på appen Istop Motion, en app som man kan använda för att skapa animerad film. Vi har en tanke med Ipadsen att vi vill visa eleverna att Ipaden inte bara ska användas till att spela på appar, utan att man kan använda Ipaden som ett verktyg att skapa. Vi har förut arbetat med collage….

Läs mer >>

Skoldatateket tipsar om nya appar

februari 10, 2015

NE Junior Kungsbacka kommun har kommunlicens på Nationalencyklopedin (NE). Uppslagsverket finns som app och det har nu kommit 6 nya appar som riktar sig mot förskola och F- 3. När du laddat ner appen loggar du in med ditt personliga inlogg som du skapar när du är inloggad på NE.se på skolans nätverk. För förskolan finns apparna: Pussla Sortera och räkna   Och för F-3 Berätta Räkna Skriva Stava Apparna…

Läs mer >>

MIK

februari 9, 2015

Använder ni er av MIK i undervisningen? Statens mediaråd har en sida som de kallar för MIK rummet. Medie- och informationskunnighet handlar om att förstå mediernas roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt granska information och att själv kunna kommunicera och skapa innehåll i digitala medier – något som idag är nödvändigt för att kunna fatta välgrundade beslut både som samhällsmedborgare och privatperson. På MIK:s hemsida hittar ni “MIK…

Läs mer >>

Vårens distanskurser på SPSM

november 13, 2014

Nu är det dags att anmäla sig till vårens distanskurser på SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder 20-tal kostnadsfria kurser på distans. I vårens utbud finns bland andra de helt nya kurserna Utredning och mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård och Förskolans inre arbete och utveckling. Läs mer och anmäl dig här

Läs mer >>

Skoldatatekets processutbildning är igång!

oktober 22, 2014

Nu har läsårets processutbildningar för specialpedagoger/speciallärare på Skoldatateket startat. Vi har en grupp specialpedagoger/speciallärare verksamma inom förskolan och en grupp verksamma i skolans yngre år. Processutbildningens syfte är att ge pedagoger praktisk och teoretisk kompetens kring olika lärverktyg och hur man kan använda dem i undervisningen kring elever i behov av särskilt stöd. På första träffen diskuterade vi användningen av IKT-verktyg samt gick igenom vad ett skoldatatek är och hur…

Läs mer >>

Stavningslek 2

september 26, 2014

Leripa har släppt en uppföljare till populära Stavningslek. Stavningslek 2 lär ut stavning av mer än 350 substantiv, på 8 olika språk. Appen vänder sig till åldrarna 6-8 år. I appen får barnen öva på kopplingen mellan fonem och grafem. Appen kostar 28 kronor men kan även köpas i ett paket, stavningspaketet som innehåller 4 appar: Bokstavslek, Stavningslek, Stavningslek 2 och Kors & Tvärs. Stavningspaketet kostar 75 kronor istället för…

Läs mer >>

Processutbildning för specialpedagoger/speciallärare

augusti 27, 2014

Skoldatateket har läsåret 14/15 en riktad insats mot specialpedagoger/speciallärare verksamma i skolans yngre år. Syftet med utbildningen är att ge pedagoger praktisk och teoretisk kompetens kring olika lärverktyg och hur man kan använda dem i undervisningen kring elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger på ett specialpedagogiskt perspektiv. Läs mer och anmäl dig här  

Läs mer >>