Nya härliga workshops för förskolan :-)

april 9, 2015

Har du sett att vi har Paketen? På sidan kompetensutveckling finns möjlighet att boka ett team IKT pedagoger som kommer ut och håller utbildning vid tre tillfällen på din enhet. Klicka dit och titta på allt spännande vi har att erbjuda. Två paket är nya för dagen. Ett som handlar om möjligheter med Smartboard som pedagogiskt verktyg, det andra mer övergripande om IKT i förskolan. Välkommen att boka!  

Läs mer >>

Fortbildning i Bornholmsmodellen och språklig medvetenhet

februari 12, 2015

Efter önskemål anordnas nu en fortbildning i Bornholmsmodellen för pedagoger i Kungsbacka. Fortbildningen riktar sig till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. I fortbildningen kommer följande områden att beröras: Syftet med att utveckla grundläggande språklig medvetenhet Presentation av materialet i Bornholmsmodellen Bedömning och kartläggning av fonologisk medvetenhet Utbyte av erfarenheter kring det praktiska arbetet med eleverna…

Läs mer >>

Lärarcoachning – ett inlägg i debatten.

december 4, 2014

Ipad och den digitala pedagogiken ger idag elever och lärare tillgång till att utveckla nya former för undervisning och kunskapsinhämtning. Lärarens kontakt med grupp, elev och medarbetare har fått ett nytt verktyg för att utforma, bedöma och utvärdera undervisning. Tillgången på nätet av specialutformade program för att genomföra undervisning är på plats och det är väl bara att komma till skott. Ändå är det inte så enkelt. Vad är det…

Läs mer >>

Lärarcoachning – Nya sätt för mig att använda digitala medel i min undervisning

november 27, 2014

Reportage om lärarcoachning på Skårs Gård Ht- 2014 Jag hade bl.a. som mål att använda digitala metoder för formativ bedömning av eleverna direkt i klassrummet samt att praktiskt använda olika appar i iPaden tillsammans med eleverna i undervisningen, bl. a. för att redovisa och presentera det arbete man gör. Det som jag har testat hittills är Socrative för att göra delavstämningar av elevernas kunskaper i mitten av undervisningsperioden samt efter…

Läs mer >>

Lärarcoachning – Toråsskolan utvecklar!

november 26, 2014

Efter att ha haft en blogg tillsammans med mina elever blev jag biten av bloggandet. Under kommunens kurs Lärarcoachning i början av oktober fick en förstelärarkollega och jag idén att starta en blogg för oss på Toråsskolan. Resultatet blev www.torasskolanutvecklar.se som har två syften. Vår första tanke var att hitta en kanal ut till alla kollegor när det gäller t.ex. ny forskning, aktuella kurser och information från Skolverket.  Vi ville…

Läs mer >>

Lärarcoachning – Reflektioner från Skårs Gård

november 25, 2014

Kurstillfälle 2 – rapport från en deltagare. Kursdeltagarna har fått möjlighet att utgå ifrån sitt egna lärande och kunskaper om flertalet program och olika appar till Ipad. Vi har gjort våra egna målsättningar med kursdagarna samt reflekterat över vad som händer i min vardag kring IKT. Kort sagt hur den moderna tekniken tar plats i min profession som lärare och hur den kan utvecklas i vardagen. Som hjälp kring detta…

Läs mer >>

Lärarcoachning – Vad händer när modern teknik tar plats i mitt klassrum?

november 24, 2014

Jag är lärare för 3B på Toråsskolan. Vi har jobbat med Sveriges landskap efter modellen: Sett en film om landskapet på sli.se Diskuterat filmens innehåll + elevers egna erfarenheter Skrivit en gemensam sammanfattning om landskapet Eleverna har markerat och skrivit landskapets namn på en Sverigekarta Efter att ha jobbat klart med några landskap delades eleverna in i grupper. 3 elever i varje grupp. Varje grupp fick ett landskap som de…

Läs mer >>

Anmäl till Byggardagar på Lin Education!

februari 4, 2014

Nu  kan du som pedagog i grundskolan i Kungsbacka få tillfälle till kompetensutveckling omkring På Riktigt. Det hela är upplagt som öppet hus mellan 8 och 17, på LINs kontor på Anders Carlssons Gata 9 i Göteborg. Onsdag 26 februari, tisdag 25 mars samt  måndag 28 april är planerat. (För tidigare år kommer även riktade insatser i Kungsbacka.)  Anmäl dig och bygg lärcirklar! Klicka HÄR för mer information och anmälan.  

Läs mer >>

Workshop/Livesändning Bildhantering i förskolan

november 19, 2013

Välkommen till en webbsänd workshop med IKT pedagogerna Fredrik Hermansson och Mia Moberg. Presentationen från denna workshop kommer snarast att publiceras här på Kungsbacka Delar.   För direktsupport i anslutning till workshopen. Skype: Fredrikhermansson1

Läs mer >>

Inspirationsseminarie den tredje maj på Varlaskolan

mars 29, 2012

  All personal inom Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommer att få en spännande eftermiddag den 3/5!! Då blir det ett stort inspirationsseminarium. Det kommer börja redan vid 14.30 och pågå fram till 21. Här är programmet! Här ska du anmäla dig senast 8 april! Alla ska anmäla sig till minst två seminarium!

Läs mer >>