• En skolgård full av liv
  • Nu drar vi igång andra året med Kungsbackas egen STL-utbildning
  • Förskolorna har testat Vklass
  • Gemensam skolutveckling i Halland – resultat från From great to excellent år 2
  • The Big Five – intryck från en studieresa – del 6.

Första mötet med iPad

Pölagårdens förskola var bland de första förskolorna i Kungsbacka kommun som fick iPads till sin verksamhet. Under våren 2012 introducerades verktyget och pedagoger och barn var med om en spännande resa där många frågeställningar och funderingar väcktes. Hur samarbetar barnen runt iPaden? Vilket arbetssätt ska vi ha och hur kopplar vi iPaden till strävansmålen i förskolans läroplan? Hur inkluderar vi barn i behov av särskilt stöd? Helen Pettersson

Läs mer >>

Puppet Pals i förskolan

Nu är det förskolornas tur att vara med på tåget i Kungsbackas IKT satsning! Alla förskolor har fått ut en iPad och sakta men säkert kommer resten av IKT verktygen ut, några förskolor hade dem på plats redan under våren. I Onsala pedagogiska enhet Förskoleområde 1, startade vi höstterminen med att använda en förmiddag till workshops runt digitala verktyg. Alla pedagoger fick möjlighet att med vägledning testa bland annat appen…

Läs mer >>

Vi är på väg! (Eller?)

Nu har det gått ett läsår då alla elever 7-9 har haft en egen dator. Även personalen som jobbat i dessa årskurser har haft egen dator. Mycket har varit spännande, lärorikt men också lite besvärligt emellanåt. Det kan vara att hantera datorn rent praktiskt (måste jag ta hem den, ladda den, låsa in den…) men även att arbeta med nya program. Pedagogerna har varit fantastiska i att ta till sig…

Läs mer >>

Ipadutbildning på Smedingeskolan 15 juni

Idag den 15 juni pågår en Ipadutbildning för personalen på Smedingeskolan och Hålabäckskolan. Dessa skolor ska till hösten starta med att ha Ipads som en-till en lösning för deras årkurs 7. Detta är dag två av tre i förberedelserna inför detta. Idag är det ett stationssystem där alla går runt och får pröva på olika tillämpningar på appar. Det handlar om att göra film i Imove, dokument i Pages och…

Läs mer >>

Framtidens Lärande 2012

  Framtidens Lärande 2012 15 och 16 maj arrangerades konferensen Framtidens Lärande i Nacka. Kungsbacka var med som samarbetspartner och hade där en monter samt var ansvarig för ett antal inspirationsseminarier. Det var även många kända namn inom pedagogik och IKT som höll i programpunkter.   Parallellt med denna konferens arrangerades också en konferens om lärmiljöer.    Vi som var där för Kungsbackas räkning gjorde ett försök att dokumentera en…

Läs mer >>

Matematik och digitala verktyg – Ulrika Ryan

I samband med inspirationsdagen 3 maj så passade Kungsbacka delar på att intervjua, ytterligare en föreläsare,  Ulrika Ryan lärare på Byskolan i Södra Sandby, Lunds kommun. Ulrikas utgångspunkt har varit  att hitta en matematisk motsvarighet till – Att skriva sig till läsning. Hon har letat och utforskat egna metoder för att använda dator och Ipad i matematikundervisning i yngre åldrar. Hon jobbar nu i årskurs två och har ett tätt…

Läs mer >>

Intervju med Lena Gällhagen – Ipads i förskolan

Under Inspirationsdagen IKT och Lärande den 3 maj så passade Kungsbacka delar på att intervjua Lena Gällhagen strax innan hon skulle ta plats på scen, för att inspirera kring Ipads i förskola. Lena var en av tre storföreläsare och  det var många som lyssande. I intervjun berättar Lena bland annat om vad som är så speciellt med just Ipad som verktyg i  förskolan och lite vad hennes föreläsning skulle komma…

Läs mer >>

11 föreläsningsintervjuer inför 3 maj

Youtubespellista med 11 föreläsningsintervjuer Kungsbacka delar vill gärna dela med sig av en youtubespellista med en dryg timmes material på Kungsbackas egna pedagoger men också på de externa föreläsare som kommer på den stora inspirationsdagen imorgon den 3 maj. Här finns klipp på Per Falk , Micke Gunnarsson, Josef Sahlin, Jonas Linderoth, Mats Larsnäs, Karin Sönnerås, Jättekulprojektet – Att skriva sig till läsning, Petter Bergenstråle, Sofia Arvidsson, Helena Jungerby Larsson…

Läs mer >>

Mats Larsnäs om mobilt lärande på SETT 2012

Mats Larsnäs, medredaktör på Kungsbacka Delar och föreläsare på SETT 2012 om mobilt lärande pratar lite kort om mobilt lärande och om vilka verktyg man kan använda, i det här fallet Google Maps och Google Forms och hur man kan använda dessa verktyg ihop.  Mats har även skapat instruktionsmaterial för verktygen och de kan nås via länkarna här: Lägga till en platsmarkör i GoogleMaps Skapa Googleformulär för inhämtning av elevsvar…

Läs mer >>

SETT 2012

Gruppen som reviderar Förskola & Grundskolas IKT-strategi har varit i Stockholm och omvärldsspanat på SETT-mässan. Vi har lyssnat till folk som har framtidssiat, reflekterat och beskrivit hur de arbetar och vill arbeta. Tanken är att ha en ny IKT-strategi klar och fastställd av nämnden i slutet av året. Filmen är en kort sammanställning av några av de seminarierna vi besökte under den första dagen.

Läs mer >>
Pelle Andersson

Ipads i musiken – Pelle på Smedingeskolan

Pelle har under året använt Ipads i musikundervisningen i åk 6-9 på Smedingeskolan. Han upplever att den största fördelen Ipad är ett väldigt smidigt sätt för eleverna att själva ska skapa musik. Vill man göra mer avancerade saker så exporterar man bara det man gjort på Ipadden och fortsätt vid en dator. Den korta startsträckan gör att man kan göra väldigt korta projekt vilket kan var bra ibland, men också…

Läs mer >>

Geocaching i förskolan – Rapport från Ögärdets förskola i Fjärås

Anna Stigsdotter berättar på intervjun om en utbildningsdag kring geocaching där vi jobbade praktiskt ute i skogen för att hitta bra pedagogiska tillämpningar för geocaching i förskolan. Två förskolor i Fjärås Prästgårdsängens förskola och Ögärdets förskola var med i Projektet Geocaching i förskolan i Halland. Ett EU projekt som Region Halland höll i. Flera förskolor från Halland deltog också. På 3 maj inspirationsdagen kring IKT  kommer Mats Larsnäs berätta om projektet…

Läs mer >>

Strannegårdens förskola – IKT och Entreprenörskap

Karin och Trudie på Strannegårdens förskola är med i projektet Entreprenörskap i Kungsbackas förskolor. De bland annat berättar om hur de konsekvent jobbat med Photostory för att avsluta, utvärdera och samtala med barnen kring de större projekten som de gör på förskolan. De berättar också om en tävling de varit med i som gav ett stort barn och föräldraengagemang. På Kungsbackas dag kring Inspiration och Ikt den 3 maj finns…

Läs mer >>

Blogg med Ipad i förskolan – Prästgårdsängens förskola

På avdelning Lingonet på Prästgårdsängens förskola i Fjärås har man just startat en blogg.  Evelina Johansson, Linda Johansson och Sofia Olsson berättar i att syftet är flerdelat med bloggen Föräldrarna får snabb information och inblick i sina barns vardag på förskolan. Bloggen underlättar för pedagogerna i den pedagogiska dokumentationen Bloggen är ett verktyg för att göra barnen delaktiga i det pedagogiska arbetet  på förskolan De har valt att arbeta med Posterous…

Läs mer >>

Sofia Arvidsson – Intervju i UR:s Lärarrummet – Engelska och IKT

  Länk till Intervjun(29.25) Sofia Arvidsson är lärare i engelska och idrott på Smedingeskolan i Fjärås. Hon brinner för digitala verktyg i undervisningen. Hon berättar om olika webbaserade tjänster som hon använder i engelska  Lyrics Training , där eleverna fyller i textluckor i populära musikvideor. Socrative som hon använder för att snabbt får feedback på vad eleverna har lärt sig, via dator eller mobiltelefon.  Sofia berättar också om News Reel ett nyhetsprogram på…

Läs mer >>

Malin på Smedingeskolan berättar om Webbstjärnan

Kungsbacka delar har gjort en intervju med Malin Jeppsson Sv/So lärarare på Smedingeskolan. Malin berättar om tävlingen Webbstjärnan som hon deltagit i för tredje gången tillsammans med sina elever. Hon delar med sig av sina erfarenheter och hur man kommer igång med bloggande och deltagande i tävlingen. Förra året fick Malin och några elever åka till Stockholm för att vara med vid prisutdelningen. Deras blogg föll då precis på mållinjen…

Läs mer >>