Projekt i flerspråkighet på Hedeskolan

mars 12, 2018

Sedan läsåret 2016 har vi på Hedeskolan, F-1 Hajen arbetat med flerspråkighet i skolan. Vi har ett fantastiskt samarbete med studiehandledare Hadeel. Tillsammans planerar vi olika tema där vi lägger kraften på att integrera flerspråkiga elever. Vi startade med ett flerspråkighets projekt. Eftersom projektet blev så lyckat och uppskattat av eleverna så har vi fortsatt vårt samarbete.   I höstas arbetade vi med olika traditioner i världen och sagor. Vi…

Läs mer >>

LEGO i undervisningen på Hedeskolan

februari 27, 2018

Jag heter Angela Emanuelsson och är lärare i matematik och teknik åk 7-9 på Hedeskolan. 2012 köpte vi in ett Lego Education Center. Det är ett undervisningsmaterial som man kan använda i alla årskurser från f-9. Vi valde att låta detta bli en stor del av teknikundervisningen på skolan, eftersom det passar väl mot det centrala innehållet i teknik. I vårt Lego Education Center ingår bland annat Wedo och Lego…

Läs mer >>

Modersmålsenhetens dykning i digitala havet

februari 1, 2018

 På Enhet Modersmål har vi strukturerat kollegialt lärande i form av lärgrupper. Under höstterminen har vår lärgrupp, som består av 8 pedagoger, valt att arbeta med modulen Digitalt Berättande som finns tillgänglig på Lärportalen. Det finns en uppsjö av olika appar och datorprogram som är svåra att ha koll på i den snabbt växande digitala världen. När vi påbörjade arbetet med modulen för att tillägna oss kunskap för att utveckla…

Läs mer >>

Projekt Vattnet i skolan har börjat i år 1 Väst på Fjärås-Bräckaskolan!

december 20, 2017

Projektet Vattnet i skolan fortsätter att engagera ytterligare klasser på Fjärås-Bräckaskolan. Denna gång har år 1 Väst startat upp sitt projektarbete om vatten vilken inleddes med en fältstudiedag vid Lygnerns strandkant tillsammans med Jenny Rönning, biolog från Lygnerns Vattenråd.   Pedagogerna i år 1, Maria Hagelin och Eva Lundell har inför fältstudiedagen förberett klassen på flera olika sätt som t.ex. att eleverna fick göra antaganden kring vilka växter och djur…

Läs mer >>

Cirkulationsplats designad av Hedeskolans elever

  Vi är en klass som går i tvåan på Hedeskolan. Under en tid har vi arbetat med ett Trafiktema där vi lärt oss mycket om trafikvett, trafikregler och trafikskyltar. Vi har även lärt oss mycket om cyklar och hur de ska vara utrustade för att få framföras i trafiken och varför det är så bra att använda reflexer.   I en artikel i Norra Halland läste vi att den…

december 8, 2017
Läs mer >>

Ett skepp kommer lastat med pennfack

november 9, 2017

På Hedeskolan har vi under fyra års tid haft fokus i textilslöjden på att dela med oss till dem som inte har det lika bra som vi.  Detta startade efter att jag tillsammans med 23 andra pedagoger från hela Sverige, reste till Uganda på en utbytesresa arrangerad av UHR, Universitets- och Högskolerådet hösten 2013. Utbytet utmynnade i bl.a brevväxling och fadderbarn men har nu landat i tillverkning av pennfack i…

Läs mer >>

Spanska verb som musikvideo

november 6, 2017

Ibland kan det kännas motigt att plugga verbböjningar. För att göra det lite roligare och som hjälp till yngre skolkamrater som också läser spanska gjorde spanskaeleverna i årkurs 9 på Hålabäcksskolan några musikvideos. Resultatet ser ni här nedan. Och verbformerna glömmer artisterna aldrig!! Hälsningar från Ellen Brinde och gruppen Spanska 9abc på Hålabäcksskolan   https://youtu.be/ywt6MYDb7Lw   El verbo Hacer – YouTube youtu.be En sång om verbet Hacer. Av och med…

Läs mer >>

År 2 Natur undersöker myllrande djurliv i Lygnern!

november 2, 2017

Under en fin solig dag i september har eleverna i år 2 Natur, Fjärås-Bräckaskolan i sitt projekt Vattnet i skolan tillsammans med Peter Nolbrant, biolog Lygnerns Vattenråd, genomfört en fältstudiedag om växt- och djurlivet vid Lygnerns strandkant, se bild 1. Inför fältstudiedagen har lärarna förberett klassen genom att arbeta med olika frågeställningar om vatten. Eleverna kom fram till att det faktiskt finns vatten över allt t.ex. både i människor och…

Läs mer >>

“Lek och lär hållbart med teknik”

oktober 23, 2017

Värdegrundsarbete med hjälp av värdeskapande lärande (VL) ”LEK OCH LÄR HÅLLBART MED TEKNIK”   För drygt tre år sedan så hade vi på Kullaviksskolan vår första Teknikdag. Det är en dag då hela skolan arbetar med ett tema. De elever som går i år 7-9 är indelade i mindre arbetsgrupper om 4-5 elever och har hand om en ½ klass av eleverna från F-6. De håller i lektionerna under hela…

Läs mer >>

Undersökningarna har börjat! – Vattnet i skolan i samverkan med Sportfiskeförbundet Väst

oktober 6, 2017

September månad bjuder på solsken och en lufttemperatur på ca 14 grader. Höstlöven virvlar upp från marken och lyser skiftande i gult och orange. Eleverna i år 7 på Smedingeskolan är ute på sin första fältstudiedag och gör undersökningar på tre olika platser som fokuserar på vattendrag och våtmarker intill sjön Lygnern. Eleverna gör flera olika undersökningar och t.ex. undersöks fiskbeståndet i en bäck med elfiske, se bild 1 och…

Läs mer >>

Kungsbacka DELARE – Robert Johansson

september 28, 2017

Rapport om ett samarbete mellan skolor där lärare möter varandra.   Bakgrund:  Jag arbetar som lärare på Fullriggaren Malevik 80 % och på enhet utveckling förskola grundskola 20 %. I januari 2017 fick jag frågan från verksamhetschef pedagogisk enhet söder om jag kunde tänka mig att vara en dag i veckan på en annan skola? Min chef på förvaltningen sa ok till det och att det vore intressant att se…

Läs mer >>

Algebra på Smedingeskolan

september 25, 2017

Vi undervisar algebra på Smedingeskolan. Länge har vi sett elever vara motvilliga till att lösa problem algebraiskt. Inte bara att formulera en algebraisk ekvation men också att kunna lösa den och förnimma den otroliga kraft algebra faktiskt har. För att lyckas med att ge eleverna den upplevelsen krävs att vissa förkunskaper finns hos eleverna. Vi har på Smedingeskolan låtit eleverna göra ett förtest där kritiska aspekter uppdagas, såsom förståelsen för…

Läs mer >>

Vatten – grunden för människans välfärd!

september 18, 2017

Vi kallar vår planet för Jorden trots att den till största del består av vatten. Tre klasser i år 7 på Smedingeskolan och lågstadieeleverna på Fjärås-Bräckaskolan är tillsammans med sina pedagoger under det kommande läsåret med i  det pedagogiska projektet Vattnet i Skolan. Projektet är ett lokalt samarbetsprojekt mellan skola och näringsliv, LONA-projekt, och är en satsning av Naturvårdsverket.   Kungsbacka kommun ingår i ett avrinningsområde för sötvatten som heter…

Läs mer >>

“Living Postcards” ett Etwinningprojekt på Furulidskolan

september 11, 2017

                                                                            Jag har precis kommit hem från ett kontaktseminarium i Tjeckien. Vi var 57 lärare/rektorer/ och samordnare, som i förra veckan samlades på ett slott strax utanför Prag. Seminariets syfte var att vi skulle få…

Läs mer >>

Arbete med Green screen på Fjärås Bräckaskola avdelning Öst

juni 5, 2017

Vi är två klasser, en 1:a och 2:a på avdelning Öst och vi  har under några veckor arbetat med temat rymden. Eleverna har arbetat i mindre grupper och de har bland annat samlat in fakta om en planet per grupp. De har fått skriva ner fakta om planeten och bestämt vem som skall berätta vad när de skall spela in filmen. De har fått övat in sin replik innan det…

Läs mer >>

Frillesåsskolan F-3 samarbetar

juni 1, 2017

Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete har Frillesåsskolan F-3 skrivit sagor tillsammans. Vi ville att våra elever skulle arbeta mer med att skriva röd tråd i sagor, vi kom då på att vi ska göra ett gemensamt arbete över årskurserna under en hel termin. Varje klass har först arbetat aktivt med sagoskrivande i sina klassrum. Eleverna har bland annat tittat på hur man bygger upp en saga, även pratat om…

Läs mer >>